Energi

Strømstøtte til næringslivet

I dag la Regjeringen frem nye ordninger for næringslivet som skal hjelpe bedrifter som er rammet av de høye strømprisene. Ordningen skal hjelpe om lag 20 000 bedrifter med en kostnad på tre milliarder kroner.

Slik blir tiltakene:

  1. Forbedre tilgangen på fastprisavtaler
  2. Energitilskuddsordning
  3. Lånegarantiordning for å sikre likviditet
  4. Raskere utbygging av fornybar energi
  5. Balanserte avtaler og prisforhandling
 

FLERE HISTORIER