Energi

Tyskland trekker seg fra «utdatert» fossilavtale

Tyskland trekker seg tirsdag fra Energy Charter Treaty, som beskytter fossile kraftselskaper.

Med det følger Tyskland i fotsporene til Nederland, Frankrike, Spania og Polen, som alle understreker at utmeldingen bunner i klimahensyn. Det skriver EURACTIV.

Energy Charter Treaty (ECT) er en investeringsavtale signert av 53 stater, inkludert land i EU, Asia og Midt-Østen. Avtalen har en mekanisme for at energiselskaper kan saksøke stater som implementerer politikk som begrenser inntektene deres. Fossile energiselskaper utnytter denne erstatningsmekanismen mer enn noen andre sektorer, og mottar i snitt 600 mill USD (6000 mill kroner) i erstatning. ECT fasiliterer slike erstatningssøksmål i større grad enn noen annen investeringsavtale, ifølge International Institute for Sustainable Development, som kaller avtalen «utdatert».

ECT ble signert i 1994, for å beskytte infrastrukturinvesteringer knyttet til energiforsyning mot politisk ustabilitet etter oppløsningen av Sovjetunionen.

 

FLERE HISTORIER