VAKSINER TIL ALLE

Ikke alle har de samme forutsetningene for vaksineinnkjøp.

 

 

 

Årlig dør 1,5 millioner mennesker av sykdommer som kunne vært forhindret med vaksiner. Det tilsvarer 4110 mennesker hver eneste dag. I skrivende stund melder WHO om over 400.000 dødsfall som følge av Covid-19. Det gjør at fokuset på vaksiner er større enn noen gang.

Her hjemme merker vi store økonomiske konsekvenser av pandemien, konsekvenser som vår sterke norske økonomi tåler, selv om det smerter. Vi er, med vår store statlige pengesekk godt plassert fremst i køen ved tildeling av medisiner og behandlingsmetoder. Dette gjør at den vanlige norske borger ser lite til konsekvensene de globale helseutfordringene.

For mange land er mangelen på vaksiner, epidemier og global helse en stor samfunnsøkonomisk trussel som har rammet i mange år. Å jobbe strategisk og langsiktig med global helse, utvikling av vaksiner og forebygging gir grunn for økonomisk vekst. Gavis helsearbeid er regnet til å ha gitt over 159 miliarder dollar i økonomiske fordeler mellom 2000 og 2017.

 

 

GLOBALT SAMARBEID FOR Å LØSE FELLES UTFORDRINGER

Vaksinealliansen Gavi er et globalt offentlig-privat partnerskap innen global helse og har i løpet av sine 20 leveår forhindret 13 millioner barnedødsfall ved å kjøpe inn, subsidiere og gi vaksiner. De jobber tett med myndigheter, næringsliv og institusjoner som FN og WHO. Bill and Melinda Gates Foundation er en av grunnleggerne av Gavi og er hovedpartnere sammen med UNICEF, WHO og Verdensbanken. Bill Gates gikk nylig ut av styret i Microsoft for å fokusere på global helse og utvikling, utdanning og klimaendringer.

I disse krisetider venter vi alle på at det skal utvikles en vaksine mot Covid-19 så raskt som mulig. I normale tider er det derimot ikke like ofte folk flest ofrer vaksiner og hvor viktige de er for den globale helsen så mange tanker. I gode gamledager da vi kunne samles i forsamlinger og ha tilreisende gjester fra nært og fjernt inviterte vi Seth Berkley, CEO i Vaksinalliansen Gavi og Mari Sundli Tveit politikkdirektør i Næringslivets Hovedorganisasjon til en prat om nettopp vaksiner, global helse og næringslivets rolle.

Samarbeid på tvers av myndigheter, overnasjonale organisasjoner, sivilpersoner og privat sektor har fått en opphøyd viktighet i disse dager. Tyskland tar imot pasienter fra overfylte sykehus i Italia og Frankrike, EU sendte smittevernutstyr til Kina for noen måneder siden, og nå sender Kina hjelp i retur. Over hele verden endrer næringslivet produksjonen og jobber sammen med myndighetene for å respondere på krisen. De konkrete eksemplene er endeløse, men det er helt tydelig at for å komme oss gjennom pandemien er samarbeid på tvers helt essensielt.

I løpet av årene har Gavi blitt eksperter på å samarbeide med næringslivet for å nå sine mål, også på andre områder enn vaksineprodusenter. Berkley gir et ferskt eksempel med Unilever som var vinn-vinn for begge parter, det kan du høre mer om i podkasten.

Hva har egg, og eventuelt mangelen på det med vaksiner å gjøre? Hør podkasten her.

STORE MULIGHETER FOR NORSK NÆRINGSLIV

I Norge har vi flere gode eksempler på selskaper som har forretningsmodeller som samspiller med bærekraftsmålene. Podcastens andre gjest, Mari Sundli Tveit trekker frem tre norske eksempler på selskaper som gjør god forretning samtidig som de bidrar til bærekraftsmålene. Pharmaq har bidratt til å minske antibiotikakonsumet i oppdrettsanlegg med 90% og er med det et godt bidrag til dyre, plante og menneskehelse. Jets Vacuum produserer toaletter til flyktningleirer. Bright har solgt mer enn 2 millioner solcellelamper, blant annet via FN.

–På den ene siden har vi businessmulighetene og på den andre har vi bærekraftsmålene, disse må møtes, speiselt i det globale sør, trenger vi de strategiske partnerskap mellom offentlig, privat, og sivilsamfunnet, og gjerne også akademia for å nærme oss. Vi må slå fast at “trade is better than aid”, men vi kan kombinere disse for å komme på vei, sier Tveit.

–Offentlige anskaffelser er veldig viktige. I vaksinetilfellet har det vært kritisk at markedet gjenspeiler tilgjengeligheten for mennesker som virkelig trenger dette. Gjennom de riktige prosessene innenfor offentlige anskaffelser, bruker vi mye penger, også i forbindelse med støtte til fattige land. Man kan løse problemer og drive innovative tilnærminger for å løse problemer som bærekraftsmålene, og skape markeds- og forretningsmuligheter og få ting i bevegelse. Jeg tror det er en måte hvor det offentlige kan engasjere seg i slike utfordringer, og det gjelder for det globale sør, men også veldig i den nasjonale settingen vi har. Enten om det er ved å insentivere elektrifisering eller løse andre problemer vi har, sier Sundli Tveit.

Denne artikkelen er en liten smakebit på vår podkastepisode av Fremtidens Næringsliv, en podkastserie om bærekraft og business. Hør, lik og følg oss her, eller der du vanligvis hører podkast

 

FLERE HISTORIER