Bærekraftsnytt Energi

Vindkraft tar ledelsen over gass i Storbritannia

Av Camilla Høvik

 

En nylig rapport fra Drax Electric Insights har avslørt en bemerkelsesverdig milepæl i Storbritannias energiforsyning. For første gang i landets historie skapte vindkraft mer elektrisitet enn gasskraft i løpet av de tre første månedene i år.

I løpet av første kvartal 2023 utgjorde vindkraft nesten en tredjedel av Storbritannias elektrisitetsforsyning, med en andel på 32,4%, mens gasskraft sto for 31,7%. Dette markerer første gang vindkraft har levert den største andelen av strøm i noe kvartal i landets historie.

 

Rapporten, som ble utgitt i forkant av kvartalsrapporten fra Drax Electric Insights, er et resultat av uavhengig forskning utført av eksperter fra Imperial College London på oppdrag fra Imperial Consultants.

 

I løpet av kvartalet produserte Storbritannias vindturbiner en imponerende mengde elektrisitet, målt til hele 24 terawattimer (TWh). Denne kraftmengden tilsvarer nok energi til å lade over 300 millioner Tesla Model Y-biler.

 

I løpet av de tre første månedene i 2023 kom nesten 42% av Storbritannias elektrisitet fra fornybare kilder, inkludert vind, sol, biomasse og vannkraft. Fossile brensler sto for 33% av strømforsyningen, mens resten kom fra import og landets krympende kjernekraftflåte. I tillegg opplevde vindkraftproduksjonen en positiv vekst på 3% sammenlignet med samme kvartal året før, mens gasskraftproduksjonen opplevde en nedgang på 5%.

 

Veien mot fornybar energi

Dr. Iain Staffell fra Imperial College London, hovedforfatteren av Drax Electric Insights-rapporten, kommenterte forholdet mellom vind- og gasskraft: «Den fornybare energirevolusjonen har transformert hvordan Storbritannia skaffer seg elektrisitet, og gjør strømnettet vårt renere og grønnere. På et tiår har Storbritannia nesten helt eliminert kull som energikilde, etter å ha vært avhengig av det mest forurensende fossile brennstoffet i over et århundre for å forsyne landet med strøm. Det er fortsatt mange hindringer for å oppnå et helt fossilfritt nett, men at vindkraft nå har overgått gasskraft er en ekte milepælshendelse og viser hva som kan oppnås når regjeringer skaper et gunstig miljø for investeringer i ren teknologi.»

 

Transformasjonen av energilandskapet

Storbritannia har nå bare én kullkraftstasjon igjen etter at Drax avsluttet bruken av kull ved anlegget i North Yorkshire forrige måned. Dette anlegget, tidligere den største kullkraftstasjonen i Vest-Europa, er nå den største produsenten av fornybar energi i Storbritannia. I løpet av det siste tiåret har fire av kraftstasjonens seks generatorenheter blitt konvertert til å bruke bærekraftig biomasse, og gir Storbritannia ren, grønn og sikker fornybar elektrisitet.

 

Internasjonal innsats for klima og ren energi

Internasjonalt blir innsatsen for å bekjempe klimaendringer og fokuset på fornybar energi stadig mer intensiv, spesielt i EU-land. Drax Group mener at den britiske regjeringen bør akselerere sin politiske støtte til Bioenergy with Carbon Capture and Storage (BECCS) for å hjelpe Storbritannia med å etablere seg som en global leder innen karbonfjerningsteknologi. Dette vil ikke bare bidra til å tiltrekke investeringer i ren energi, men også skape arbeidsplasser og hjelpe landet med å oppfylle sine mål om netto nullutslipp.

 

FLERE HISTORIER