EPISODE 108: Havets rolle i den grønne omstillingen: Samspillet mellom forskere og gründere i Nord-Norge

Hvordan kan vi bruke havet i den grønne omstillingen? Hvordan kan forskere og gründere samarbeide for å skape flere suksesser fra havet og bidra til det grønne skiftet i Nord-Norge? Line Kjelstrup, Cluster Manager i Biotech North/Program Manager i Norinnova, og Jarle Løvland, forskningsleder i Nordlandsforsking, deler sine synspunkter. De belyser også hvordan sirkulær økonomi henger tett sammen med bionæringene og bioteknologi. 

Som forskningsleder med lang fartstid ser Jarle Løvland hvordan Nord-Norge kan bruke virkemidler, infrastruktur og kapital for å få på plass forskning, fra pilotfase og helt frem til markedet. Det er imidlertid mange ulike perspektiver å ta hensyn til: 

– Vi bygger videre på den store ressursrikdommen vi har, men i tillegg er det også et element av at vi må ta godt vare på den, fornye den og sikre den for framtida. Dette er et av utgangspunktene for det vi jobber med, som vi kaller bærekraftig samfunnsutvikling. Og i bunnen av dette ligger bærekraftig næringsutvikling som er tuftet på disse biologiske ressursene og mulighetene vi har. Så det er et viktig perspektiv. Vi har også et Nordområdeperspektiv, fordi Nordområdene er en enorm global ressursregion, ikke bare i vårt eget land, men også på hele Nordkalotten og videre mot Kola. Vi har betydelige ressurser i dette området som vi faktisk kan utnytte og er i ferd med å utvikle. Når vi tar utgangspunkt i det grønne skiftet, som er en avgjørende del av omstillingen, er det første trinnet å omstille energisektoren vår for å bli mer bærekraftig. I norsk sammenheng har vi enorme fordeler på dette området også, takket være vår sterke fornybare energibase. Dette gir oss muligheter til å være tidlig ute med omstilling og etablere både industriell virksomhet og spin-off-bedrifter som legger grunnlaget for ny næringsutvikling og utvikling i landsdelen. I tillegg jobbes det med omstilling av næringer som har potensial, for eksempel ved å ta i bruk mer sirkulær ressursbruk og bedre utnyttelse av ressursene, forteller Løvland. 

Biotech North, en klyngeorganisasjon, er lokalisert i Tromsø, Norge. De jobber med bioteknologi og biomarin sektor i hele den nordlige delen av landet. Klyngen har som mål å bidra til økt verdiskaping i næringslivet ved å hjelpe til med å utvikle kompetanse og stimulere til samarbeid innen innovasjon og internasjonalisering. 

 – Mange bedrifter har noe til felles og ønsker å jobbe sammen for å dele, samarbeide og skape innovasjon. Vi er en gruppe på cirka 40 medlemmer som opererer i ulike sektorer, men vi har en fellesnevner: troen på bioteknologi og bruk av det som et verktøy, mener Kjelstrup. 

 Tanken er at ved å skape arenaer for samhandling og samarbeid mellom medlemmene i klyngen, kan de lettere profilere fellesskapet sitt utad og fungere som en megler mellom klyngemedlemmene og utenlandske aktører. 

– Det er forskningsbasert, tar lang tid å utvikle og innebærer høy risiko. Det er vanskelig å finne investorer som er villige til å investere. De ønsker ofte å få tilbakebetaling av pengene sine innen ti år. Dette oppnår man sjelden i tidlig fase av oppstartsselskaper, fordi utviklingen tar mye lengre tid, sier Kjelstrup. 

Bli med oss og lær mer om hvordan havforskning kan brukes til å utvikle nye typer kreftmedisin, mote og mat som vi kanskje ikke har tenkt på å spise før. Bioteknologi åpner mange spennende dører. Hele episoden finner du hvor enn du hører podkast – eller lytt her: 

… eller der du lytter til podkast.

 

FLERE EPISODER