EPISODE 109: Næringsutvikling i regionene: Hvordan skape sysselsetting og involvere samfunnet i omstillingsprosesser?

Vi dykker dypere inn i temaene, omstilling, sysselsetting og næringsutvikling nordpå med Kristian Isaksen, avdelingsleder i Frost Kraftentreprenør AS, som er en del av Bodø Energi, og Sunniva Greger, seniorrådgiver i Kunnskapsparken Bodø. Hvilke utfordringene og mulighetene finnes i regionen og lokalt? Hvilke konkrete resultatene oppnås gjennom bærekraftige løsninger og samarbeid? Hva er viktig for store konsern som Bodø Energi, og hvordan kan forskere bidra til å øke veksten i Nord? 

 

Med over 15 år som montør bak seg, har Isaksen klatret i stolper og vært ute i grøftene. Han vet godt hva arbeidslivet og entreprenørbransjens selskaper i nord må ha fokus på: omstillingsdyktighet og en mer fremoverlent tilnærming for å møte de omstillingene som skjer, både i regionen og globalt:  

–Det er mye som skjer, både innenfor materiellpriser, som eksploderte via COVID, som vi endelig har kommet oss ut av og allerede begynt å glemme. Men det var jo en flytende overgang til Ukraina-krigen, så vi ser at entreprenørbransjen møter utfordringer generelt. Tidligere merket ikke montørbransjen klimadiskusjonen, naturavtaler og lignende, men nå ser vi direkte konsekvenser. Det er økte krav både i kontrakten, og hvis vi blir sammenlignet med nasjonale aktører, kan vi ikke bare fortsette å gjøre ting slik vi alltid har gjort. Vi må konkurrere på lik linje med alle andre, og det er der regionen kommer inn. Vi kan ikke vente og la de samme mulighetene som skjer i regionen gå forbi oss, forteller Isaksen. 

Kunnskapsparken er et ledende innovasjonsmiljø som aktivt jobber med å stimulere vekst i næringslivet og fremme bærekraftig utvikling. De har et spesielt fokus på å kartlegge sysselsetting og næringsutvikling gjennom sitt unike barometer. Som et innovasjonsanalyse-selskap hjelper de næringslivet med omstilling: 

–På en måte lager vi kunnskapsgrunnlagene som bedriftene kan jobbe videre med for å utvikle seg selv og lokalsamfunnet. Vi jobber med analyse, innovasjon og gründere. Gjennom våre inkubatorer, som er en del av det nasjonale Siva-nettverket, kan vi tilby tjenester til en mye lavere pris enn andre for å hjelpe gründere. Vi kan hjelpe med alt fra å skrive finansieringssøknader til å utarbeide forretningsstrategier, lage forretningsplaner, få produkter ut på markedet og teste prototyper. Hele prosessen kan gründere komme til oss for å få hjelp til, sier Greger. 

Greger og teamet i Kunnskapsparken Bodø bistår også etablerte bedrifter med nye prosjekter. De bruker kunnskapsgrunnlaget for å transformere data til noe som er enkelt for kundene å forstå eller visualisere. Kunnskapsparken utarbeider markedsanalyser og gjør ringvirkningsanalyser for store nasjonale selskaper, hvor de for eksempel beregner ringvirkningene av en bedrift i Nord-Norge og hva bedriften bidrar med for lokalsamfunnet. 

–Vi skriver blant annet om konjunkturbarametret for Sparebanken. I tillegg har vi vår egen Indeks Nordland, som er en temperaturmåling på nærings- og samfunnslivet i Nordland. Konjunkturbarametret gjelder for hele Nord-Norge. Vi ser blant annet at omsetningsveksten i Nordland, spesielt, er høyere enn landsgjennomsnittet. Det samme gjelder verdiskapingen, som øker med bruken av energisektoren. Vi har også en voksende reiselivsnæring, spesielt i Troms og den regionen, mener Greger. 

Isaksen opplever et godt utviklet samarbeid på mange områder, enten det gjelder strøm eller kunnskapsdeling. Men hva er hans perspektiver på fremtiden? Hva må til for å lykkes i Nord-Norge? 

–Jeg personlig har fått være med på å utvikle området med utsløpser i bygder og anleggsplasser, der du ser at det arbeidet du gjør hver dag, skaper resultater. Vi klarer å endre samfunnet ved å bygge bærekraftige byer på en mer bærekraftig måte ved å redusere utslipp. Det er veldig givende å se at det du gjør hver dag, er med på å forandre ting, sier Isaksen. 

Hvis du vil vite mer om hvordan næringslivet og forskningen samarbeider for å fremme vekst og omstilling i Nord-Norge, bør du lytte til denne episoden. Bli med når vi utforsker de konkrete tiltakene, innsiktene og perspektivene som Isaksen og Greger deler. Hvilke utfordringene og mulighetene som finnes i regionen, og konkrete resultatene som oppnås gjennom bærekraftige løsninger og samarbeid. Hele episoden finner du hvor enn du hører podkast – eller lytt her: 

… eller der du lytter til podkast.

 

FLERE EPISODER