EPISODE : Bærekraftens Blå Gull: Vannets Veikart

Av Camila Høvik
I vår stadig endrende verden, står et element som vann i sentrum for bærekraft og overlevelse. Vann, så avgjørende for alt liv, blir i økende grad en kilde til bekymring og konflikt i takt med den globale befolkningens vekst og klimaendringenes påvirkning. Denne komplekse og vitale problemstillingen står i fokus i denne episoden av Fremtidens Næringsliv – en episode som ikke bare utforsker vannets mange utfordringer, men også de innovative løsningene som kan forme fremtiden

Programlederne  Øystein Eriksen Søreide leder oss gjennom en innsiktsfull diskusjon med to av feltets fremste eksperter: Thorjørn Larssen fra NIVA og Helene Ree Ruden fra Ruden Water. Dette møtet av sinnene åpner for en fascinerende utforskning av hvordan tidligere oljeutforskningsteknikker nå repurposes for å kartlegge og sikre vannkilder. 

Helene Ree Ruden, med sin bakgrunn i Ruden Water, deler historien om hvordan deres innovative bruk av gamle oljedata har ledet til oppdagelsen av nye, store grunnvannsforekomster i Tanzania. Denne oppdagelsen har ikke bare potensialet til å revolusjonere tilgangen til rent vann for millioner av mennesker, men også til å fremme forståelsen av bærekraftig vannbruk i en global skala. 

  

Thorjørn Larssen, en nøkkelfigur i NIVA, kaster lys over de omfattende utfordringene verden står overfor i forhold til vann. Han diskuterer hvordan klimaendringer, forurensning, og befolkningstetthet skaper en perfekt storm som truer vår tilgang til rent vann. Larssens innsikt i hvordan forskning og innovasjon kan bidra til å motvirke disse utfordringene, er både tankevekkende og inspirerende. 

Sitat: «Det er fortsatt to milliarder mennesker i verden som ikke har trygg god og ordentlig tilgang til rent drikkvann… 700 millioner av de må gå mer enn halvtime for å få tak i vann hver dag.» 

  

Gjennom denne episoden belyses det hvordan bærekraftig tilgang til rent vann blir en stadig viktigere global utfordring. Episoden trekker linjer mellom vannmangel og bredere samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser, og viser hvordan innovative løsninger kan ha en dyptgående effekt på global matsikkerhet og helse. 

  

Et annet sentralt tema er hvordan overføring av kunnskap og teknologi fra oljeindustrien til vannsektoren representerer en unik mulighet for innovasjon. Dette inkluderer ikke bare bruk av avanserte geofysiske teknikker, men også en ny måte å tenke på om ressursutnyttelse og bærekraft. 

I avslutningen av episoden, reflekterer Helene Ree Ruden og Thorjørn Larssen over de fremtidige utfordringene og mulighetene i vannsektoren. De understreker behovet for fortsatt innovasjon, samarbeid og en flerfaglig tilnærming for å sikre en bærekraftig og vannrik fremtid. 

Denne episoden av Fremtidens Næringsliv er ikke bare en diskusjon om vann. Det er en oppfordring til handling, en veileder for hvordan vi som et globalt samfunn kan møte en av de mest presserende utfordringene i vår tid. For de som søker innsikt og inspirasjon for fremtidens bærekraft, er denne episoden et uunnværlig lyttepunkt. 

 

FLERE EPISODER