EPISODE 132: Bærekraftslederens Rolle

I en verden preget av stadig økende krav og forventninger til bærekraftig ledelse, er det ikke uvanlig å føle seg overveldet. I denne episoden tar vi et dykk inn i bærekraftsledelse gjennom perspektivene til Marit Flinder Roscher-Nielsen, Bærekraftsansvarlig i Elis Norge AS som nylig deltok «Bærekraftslederprogrammet», ledet av Christoffer Ringnes Klyve for bærekraft i Nordnorsk Lederutvikling (NNL) og UN Global Compact Norge.

Bærekraftslederprogrammet, initiert av NNL, retter seg mot ledere som ønsker å utvikle seg innen bærekraftig ledelse eller trenger en oppfriskning på sitt fagfelt. Gjennom en kombinasjon av grunnleggende lederferdigheter og fokus på spesifikke utfordringer bærekraftsledere møter, gir programmet verdi både til individet og virksomheten de representerer.

– Det finnes ikke én enkelt definisjon eller tilnærming til bærekraftig ledelse. Dette var en av hovedinnsiktene fra programmet, der man virkelig ser mangfoldet blant bærekraftsledere. Derfor har programmet utviklet en typologi som identifiserer seks forskjellige typer bærekraftsledere. Dette gir deltakerne muligheten til å reflektere over sin egen tilnærming til bærekraftig ledelse og utforske hvilken rolle de ønsker å spille, forklarer Ringnes Klyve.

En sentral del av bærekraftslederprogrammet er å reflektere over ens egen rolle og egenskaper som leder og evnen til å implementere bærekraftige løsninger i praksis. Gjennom diskusjoner og samarbeid i programmet kunne deltakerne identifisere og utforske ulike lederidentiteter og tilnærminger til bærekraftig ledelse. Denne åpne dialogen bidro til en dypere forståelse av både individuelle og kollektive utfordringer innen bærekraftig ledelse.

Marit Flinder Roscher-Nielsen hadde et konkret prosjekt innen bærekraftig ledelse hun ønsket å ta tak i. Hun fokuserte på å erstatte plastemballasje med flergangsprodukter for å redusere både økonomisk kostnad og miljøpåvirkning, på arbeidsplassen. Gjennom bærekraftslederprogrammet kunne hun anvende verktøy og prosesser lært i kurset direkte på arbeidsoppgaven sin, samtidig som hun samarbeidet med andre deltagere for å få prosjektet i mål.

– Prosjektet i seg selv synes jeg var interessant å få litt fart på, fordi jeg ikke har evnet å prioritere det. Jeg syntes det var interessant at jeg gjennom dette fikk tillært andre verktøy, enn før jeg begynte på kurset. Også det å evne å vurdere sin egen rolle, hva er dine egenskaper i den rollen du har i dag. For det synes jeg vi klarte å reflektere godt over og sammen, forteller Marit Flinder Roscher-Nielsen.

Bærekraftslederprogrammet har vist seg å være en verdifull ressurs både for enkeltpersoner og organisasjoner. Gjennom å gi deltakerne nødvendige verktøy, kunnskap og refleksjonsmuligheter, bidrar programmet ikke bare til å styrke individuell kompetanse, men også til å øke den organisatoriske kapasiteten til å håndtere de utfordringene som bærekraftige initiativer møter. Men hvilke utfordringer står bærekraftsledere overfor, og er det noen universelle likheter mellom dem? Og ikke minst, hvordan adresserer man disse utfordringene? Lytt til episoden her:

…eller finn den på andre plattformer hvor du vanligvis hører på podcaster.

For mer infomansjon om Bærekraftslederprogrammet finner du her. 

 

FLERE EPISODER