EPISODE 101: Beskytter vi havet godt nok? Om FN’s nye havtraktat og hva den betyr for klimaet og Norge

Etter flere års diskusjoner er FN’s nye havtraktat endelig på plass. Den nye avtalen sier at 30 prosent av det internasjonale farvannet, som er den delen av havet som ikke tilhører noe land eller er i en økonomisk sone, skal vernes innen 2030. 

 

Vi diskuterer hva denne avtalen betyr for havet, klimaet og Norge med to eksperter på området: Bente Pretlove, forskningsleder for hav i DNV, og Rachel Tiller, sjefsforsker ved SINTEF Ocean.

– Alt henger sammen. Biologisk mangfold, havets helse, er ekstremt viktig for alt liv på jord. Så det at vi har fått denne avtalen på plass er et stort framskritt. Men alt vil ligge i implementering og etterfølgelse, forteller, Bente Pretlove.

Mange tenker nå at jobben er gjort og 30 prosent av havet er beskyttet, men dette er en stor misforståelse, ifølge Rachel Tiller:

– Den nye avtalen verner ingenting enda, men har potensiale for å gjøre det.

Hun understreker også at det er viktig at Norge tar et sterkt ansvar i alle de forpliktelsene de nå har signert på i forhold til klima, natur, plast og nå også havmiljøloven, og ser alle i sammenheng.

Avtalen har blitt hyllet av flere og kommer muligens noe på overtid. Det er en viktig milepæl for å beskytte det marine livet og bevare havets økosystemer. Havet har stor betydning for klimaet, og den nye avtalen vil kunne bidra til å redusere klimaendringene ved å bevare havets evne til å absorbere CO₂ og regulere temperaturen. Men det er også utfordringer knyttet til avtalen.

Hvordan vil den påvirke næringslivet og hva vil det bety for Norge som en stor havnasjon?

– Hovedsakelig gjelder avtalen for ny næringsvirksomhet. På eksisterende næringsvirksomhet har ikke avtalen så mye å si for der har vi et regelverk allerede. Når det gjelder for eksempel shipping er det allerede strenge regler for avfallshåndtering, forurensing, ballastvann og andre ting som kan ha en konsekvens på det biologiske mangfoldet. Men det vil bli større fokus på etterfølgelse av disse reglene vi har. For nå har vi fått biodiversitet mye høyere opp på agendaen, forteller Pretlov.

Norge er en stor havnasjon med mye aktivitet og næringsliv knyttet opp mot hav. Hvordan vil et vern av 30 prosent av havet se ut i Norge? Hvor ambisiøse må norske myndigheter være for å få på plass et godt nok vern av Norges hav? Ifølge denne ukens gjester bør Norge gå foran som et godt eksempel ved å verne større arealer enn det som kreves i avtalen.

– Det er kjempeviktig at Norge nå tar et veldig sterkt ansvar i alle de forpliktelsene de nå har signert på i forhold til klima, natur, plast og nå også havmiljøloven og ser alle i sammenheng så de ikke overlapper og slåss mot hverandre, sier Tiller.

Havet er en viktig ressurs for oss alle, og FN’s nye havtraktat er et viktig skritt for å sikre at det forblir en trygg og bærekraftig kilde til mat og inntekt. Du får høre ekspertenes synspunkter på traktaten, hva den betyr for Norge og hvordan den vil påvirke næringslivet. Rachel Tiller og Bente Pretlove gir et interessant og innsiktsfullt perspektiv, og diskusjonen deres kan hjelpe oss alle til å forstå hva som må gjøres for å beskytte havet og miljøet. Hør episoden her: 

… eller der du ellers finner dine podkaster. 

 

FLERE EPISODER