EPISODE 121: Broen mellom Teknologi og Nullutslippsmålet 

Det er en nødvendighet å kanalisere investeringer mot teknologi og løsninger som kan kutte ned utslippene. I denne ukens episode vil vi utforske hvordan Laxmi Akkaraju, Chief Delivery Officer hos Cognite, et fremtredende teknologiselskap, jobber tett med partnere for å designe dataløsninger som fremskynder overgangen til nullutslipp. 

 I Omstillingsbarometeret Abelia lansert tidligere i år, viser det seg at tilgang til internasjonale talenter og spisskompetanse på teknologi er rangert relativt lavt. Hvordan kan vi løse dette og styrke kompetansen i Norge? Cognites plattform frigjør data fra ulike siloer og gir bedre innsikt i sanntid ved hjelp av kunstig intelligens (AI). De fokuserer på spennende partnerskap som jobber for å utnytte data for å oppnå null utslipp.

Laxmi Akkaraju forklarer sin rolle som Chief Delivery Officer og Cognites har fokus på programvare i bedriftsmarkedet. Hennes avdeling består av tekniske eksperter, som solution architects, forskere og ingeniører, som jobber direkte med kundene for å hjelpe dem med å implementere og bruke programvaren. Cognite arbeider med å gjøre kompleks industriell data tilgjengelig og forståelig. Dette omfatter data fra en rekke kilder, inkludert IT-systemer, sensorer, og ingeniørdokumentasjon.  

– Vi bruker kunstig intelligens og maskinlæring for å identifisere sammenhenger mellom disse datakildene og bygger avanserte datamodeller, kjent som digitale tvillinger, forklarer Akkaraju. 

Når det gjelder bærekraft og den pågående transformasjonen, er Akkaraju overbevist om at data og AI er kritiske komponenter. Hun ser likheter i hvordan teknologititaner som Google samler og behandler data fra diverse kilder med AI for å tilby brukere dypere innsikt. En lignende tilnærming er nødvendig på industrinivå, selv om utfordringene her er mangfoldige og intrikate. 

Norge står nå overfor mange hindringer, spesielt mangel på ekspertise. Akkaraju, som har en internasjonal bakgrunn, understreker viktigheten av global kompetanse for Norges fremtidige suksess og for å takle denne mangelen: 

– Vi må først og fremst stimulere flere til å utdanne seg her i landet. Samtidig er det avgjørende for norske bedrifter å tiltrekke seg kompetanse fra utlandet. Cognite har lykkes med dette ved å skape en mangfoldig arbeidsplass med over 60 nasjonaliteter representert. I en globalisert verden er det viktig å ha en arbeidsstyrke som gjenspeiler dette, spesielt for selskaper som ønsker å nå det globale markedet. 

Akkaraju reflekterer videre over sin egen reise til det norske arbeidsmarkedet for nesten tretti siden. Hun diskuterer utfordringene hun møtte på grunn av sin utenlandske bakgrunn og hvordan hun overkom disse. Hun gir ros til norske firmaer for deres inkluderende tilnærming og betoner behovet for å forstå og verdsette kulturelle forskjeller i dagens internasjonale arbeidsmiljø. 

For å få et dypere dykk inn i den digitale revolusjonen og hvordan teknologi og internasjonalt samarbeid kan forme vår bærekraftige fremtid, bør du absolutt lytte til vår nyeste podkastepisode. Laxmi Akkaraju deler unike innsikter og inspirerende historier som garantert vil fange din interesse. 

Hele episoden finner du her:

 

 

FLERE EPISODER