EPISODE 105: Digitalt utenforskap – Hvordan får vi flere innenfor?

 

Digitalisering har blitt en stadig mer integrert del av samfunnet vårt, men den økte bruken av digitale teknologier har også ført til større forskjeller og oppsving av følelsen ensomhet, spesielt blant eldre, unge og innvandrere. Digitaliseringen krever ferdigheter som tidligere ikke var nødvendige.

 Sosiale medier kan fungere som et effektivt kommunikasjonsmiddel for unge, men det kan være vanskelig å navigere gjennom digitale plattformer når det kommer til ting som lån, utdanningsstøtte eller skattemeldinger. I denne ukens episode av Fremtidens Næringsliv utforsker vi temaet digitalt utenforskap. Mohammed Abdelqadir, daglig leder i DIGNA, og Anna Holm Heide, CCO i No Isolation, jobber for å øke inkluderingen i samfunnet gjennom digitale verktøy.  

“Løsningen for alle problemer i Norge er at de digitaliseres, vi må ikke glemme det medmenneskelige” 

Mohammed Abdelqadir, født i Somalia, kom til Norge som 13-åring i 2002. Oppvokst mellom Oslo øst og vest, lærte han tidlig å navigere kulturforskjellene mellom hjem, skole og nærmiljø. Han fikk selv kjenne på utenforskap, diskriminering, og andre utfordringer med å være innvandrer i Norge. 20 år senere, med trygg jobb i IT og finans, så han fortsatt de samme utfordringene i samfunnet. Han og kollega Abdimaalik bestemte seg for å bruke sine erfaringer for å skape endring.  

I 2020 ble DIGNA etablert. Denne første kulturelle navigasjonsplattformen er for flyktninger og innvandrere i Norge. Grunnlegger Abdelqadir ser på digitalisering som en mulighet, men alle mennesker må få tilgang på en slik måte at de kan forstå verktøyene og bruke dem. Han ser at særlig for innvandrere med lave norskspråklige ferdigheter sliter.  

DIGNA, gjør informasjon inkluderende for alle. Vi bruker ulike kanaler og formater. Dette skaper forståelse på en annen måte enn det som presenteres fra norske myndigheter og privat sektor i dag. Vi laget for eksempel en stegvis forklaring på hvordan man fyller ut skattemeldingen. Her forklarte vi hvordan man logger seg, hva du kan gjøre for å få fradrag og så videre. Ved å gjøre dette stegvis, samt å filme, gjorde at dette ble en suksess.  Vi fikk mye tilbakemeldinger fra mange, flere visste ikke at det var mulig å lage fradrag, forteller Abdelqadir.  

Ensomhet står også høyt på listen over problemer som forekommer ved økt digitalisering. Oppstartselskapet No Isolation har som målsetning om å redusere ensomhet og sosial isolasjon ved hjelp av varm teknologi og kunnskap. Med produktene AV1, en kommunikasjonsrobot for barn og unge med langtidssykdom, og KOMP, datamaskinen med kun én knapp, har de nådd ut til flere land i Europa. 

Vi hadde lyst til å utvikle teknologi for de som trenger det mest. De som glemmes i digitaliseringens verden. KOMP ble utviklet for eldre som ser på digitalisering som en utfordring. I produktutviklingen måtte vi teste ut forskjellige brukergrensesnitt. Vi lærte for eksempel at det å ha to knapper er én for mye og at det å ha en berøringsskjerm var helt uaktuelt. Dette er fordi eldre får mindre blodtrykk ut til fingerspissene og berøringsskjermen vil dermed ikke virke optimalt. Det siste vi fant ut er at brukernavn og passord kan bli for avansert, sier Holm Heide. 

Det offentlige må tilrettelegge 

Det offentlige kjøper inn digitale verktøy for over 650 millioner hvert år. De besitter dermed mye makt da det er de som velger hvilke hjelpemidler og tjenester som handles inn lokalt. Både DIGNA og No Isolation holder tett kontakt med kommuner og gjennom NAV har det blitt startet flere prosjekter for å bidra innen digitalisering. Holm Heide og Abdelqadir mener begge at de store aktørene som har vært på banen lenge, gjør at nye selskaper ikke slippes til.  

Som en liten aktør har vi få ressurser og vi ser store forskjeller fra kommune til kommune når de gjør sine analyser. Ofte har vi inntrykk av at varig implementering av AV1 roboten ender seg fra klasserom til klasserom. Med så store forskjeller synes vi at det skulle kommet en ordning fra sentralt hold, sier Holm Heide. 

La oss si du er innvandrer, du er fra Syria og bosetter deg i Tromsø kommune. Hvordan skal du lære deg offentlige systemer digitalt, hvordan skal du imøtekomme systemene? Kommunene må implementere bedre på lokalt nivå, ikke bare i Oslo, mener Abdelqadir.   

Digitalt utenforskap kan ha alvorlige konsekvenser; vanskeligheter med å finne arbeid, lavere livskvalitet og mindre muligheter for deltakelse i samfunnet. Derfor er det viktig å jobbe for å øke digital inkludering, slik at alle kan dra nytte av fordelene som digitale verktøy og teknologi kan gi. Hvilke løsninger for å redusere utenforskap finnes og hvordan kan teknologi bidra til å bekjempe ensomhet og sosial isolasjon, spesielt blant eldre og syke? Hvilke konkrete råd kan man gi til de som sliter med å navigere seg i det digitale samfunnet? Og hvordan kan sosialt entreprenørskap bidra til å øke inkluderingen av innvandrere og flyktninger i det norske samfunnet? Dette diskuterer vi i ukens episode av Fremtidens Næringsliv. Du finner den her:  

…eller andre steder du lytter til podkast. 

 

FLERE EPISODER