EPISODE 117: Twin Transition

Kort-Fortklart: Forstå Sammenhengen Mellom Den Grønne og Digitale Overgangen

Av Alex Benjamin Jørgensen 

Hva betyr «Dobbelt Omstilling» eller på engelsk «Twin Transition»?  Nils-Olav Widme, næringspolitisk direktør i Abelia, går i dybden for å belyse emnet. Hva er konseptet og hvorfor er det av så stor betydning?

 

 

Hva er «Dobbelt Omstilling?»

«Dobbelt Omstilling» refererer til den samtidige omstillingen av økonomien innenfor to hovedområder: den grønne omstillingen og den digitale omstillingen. Dette handler om å endre måten vi produserer energi på, redusere vår avhengighet av fossile brensler og samtidig dra nytte av digitale teknologier for å effektivisere prosesser og skape nye forretningsmuligheter.

Den Grønne Omstillingen

Den grønne omstillingen dreier seg primært om å redusere utslipp av klimagasser og bevare miljøet. Dette inkluderer overgangen til mer fornybar energi og reduksjonen av bruken av fossile brensler. Samtidig må vi opprettholde levestandarden vår og økonomisk vekst uten å være avhengige av fossile ressurser.

Den Digitale Omstillingen

Den digitale omstillingen handler om å utnytte digitale teknologier for å øke effektiviteten, skape nye forretningsmodeller og øke produktiviteten. Dette innebærer automatisering, bruk av kunstig intelligens og utvikling av innovative digitale forretningsmodeller.

Betydningen av «Dobbelt Omstilling»

«Dobbelt Omstilling» er av stor betydning fordi den grønne omstillingen er nødvendig for å bekjempe klimaendringer og bevare miljøet, samtidig som den digitale omstillingen er avgjørende for å øke produktiviteten og skape nye arbeidsplasser. Begge disse omstillingene må skje samtidig for å sikre en bærekraftig fremtid.

Politikere, bedrifter og enkeltpersoner må alle spille sin rolle for å gjøre denne overgangen vellykket. Dette krever politikk som støtter overgangen til fornybar energi, fremmer sirkulær økonomi og gir insentiver for digitale innovasjoner. Bedrifter må investere i kompetanse og teknologi som støtter både den grønne og digitale omstillingen, samt være villige til å dele data og samarbeide for å akselerere innovasjon. Enkeltpersoner kan bidra ved å være åpne for læring og utvikling, samt støtte bedrifter og produkter som er i tråd med bærekraftsmålene.

Oppsummeringsvis handler «Dobbelt Omstilling» om den samtidige omstillingen innenfor den grønne og digitale sektoren, og det er nøkkelen til å bekjempe klimaendringer, bevare miljøet, øke produktiviteten og skape nye forretningsmuligheter. Det krever samarbeid og innsats fra alle nivåer av samfunnet for å oppnå en bærekraftig fremtid.

Hele episoden finner du hvor enn du hører podkast – eller lytt her:

Eller du kan se på Youtube.

 

FLERE EPISODER