EPISODE 131: Fra Prinsipper til Praksis: Omstillingsplaner

I dagens stadig mer bevisste næringsliv står bærekraft i sentrum. Klimakrise, naturkrise, og kampen mot sosiale ulikheter krever engasjement og handling fra bedriftene. Å sette bærekraftsmål er bare begynnelsen, og det neste steg er ofte å konkretisere veien til målene. Dette er der omstillingsplaner kommer inn i bildet. I januar 2023 nedsatte UN Global Compact Norge en ekspertgruppe for å utvikle et rammeverk for omstillingsplaner i Norge.

Omstillingsplaner gir bedriftene retningslinjer for implementeringen av bærekraftsmål, fremmer innovasjon og tilpasningsevne, og sikrer justering av kursen underveis i lys av endrede behov og ny innsikt. Den 15. mars ble et konkret verktøy, en veileder for omstillingsplaner, lansert. I denne episoden diskuteres viktigheten av omstillingsplaner med ekspertene Lars-Erik Mangset, leder for bærekraft i Grig Investor, og Margit Nordheim Lindgren, bærekraftrådgiver i LO.

– Det er nesten 25 år siden etableringen av UN Global Compact, og siden da har bærekraft blitt et sentralt tema i næringslivet, med en opprinnelig målsetning om å få det på agendaen og utvikle retningslinjer. Til tross for økt oppmerksomhet har verden beveget seg i feil retning når det gjelder bærekraftsmålene, med økende utslipp og naturforringelse. Dette understreker behovet for omstillingsplaner som tar bærekraftsarbeidet fra prinsipper til handling og konkrete resultater, forteller Magset som leder ekspertgruppen.

Margit Lindgren fra LO er enig og legger til: – I mange år har vi sett et økende behov for næringslivet å omstille seg i lys av ambisiøse mål for utslippskutt og naturvern, som definert i Parisavtalen og Naturavtalen. Dette har betydelige konsekvenser for arbeidslivet og krever omstrukturering. Vi ønsker å fremheve viktigheten av partsamarbeid på arbeidsplassen, spesielt samarbeidet mellom ledelse og tillitsvalgte, som et nødvendig verktøy for å oppnå disse ambisiøse omstillingene. Dette innebærer å inkludere ansatte i omstillingsprosessen og adressere deres bekymringer og behov.

Diskusjonen utfolder seg videre rundt omstillingsplanens operasjonelle aspekter, med fokus på hvordan den integreres med eksisterende strategier, involvering av forskjellige interessenter, og utfordringer knyttet til kommunikasjon og implementering.

Hentet inspirasjon fra Storbritannia: Initiativet vårt ble inspirert av utviklingen i Storbritannia. Det hele startet da en rapport fra EY avslørte den tydelige mangel på detaljerte og gjennomførbare omstillingsplaner mot netto nullutslipp blant britiske børsnoterte selskaper. Til tross for at over 80% av britiske selskaper hadde forpliktet seg til å nå Netto Null innen 2050, hadde flertallet av dem, hele 95%, ennå ikke offentliggjort slike planer.

EYs undersøkelse avdekket at 78% av selskapene på Financial Times Stock Exchange 100 hadde publisert delvis utviklede planer som ikke adresserte viktige spørsmål om strategi og gjennomføring. Videre var 17% fortsatt på et tidlig stadium av planutviklingen. Kun 5% av disse selskapene hadde presentert detaljerte planer som oppfylte kravene til troverdighet og detaljering i henhold til utkastet til den britiske regjeringsveiledning.

Disse funnene understreket behovet for detaljerte og ambisiøse omstillingsplaner for å nå målene vi har satt oss. Som respons på dette satte den britiske regjeringen sammen en ekspertgruppe for å lage omstillingsplaner rettet mot netto nullutslipp. Dette initiativet var inspirasjonen til et tilsvarende norsk prosjekt, men som i motsetning til Storbritannias prosjekt som var etablert av regjeringen, ble det norske etablert og utarbeidet av det norske næringslivet. Veilederen beskriver en komplett prosess og tilnærming til å etablere en omstillingsplan i fire hovedsteg:

  1. Etablere nåsituasjonen
  2. Sette ambisjoner
  3. Lage handlingsplanen
  4. Sikre ansvar for gjennomføringen.

Disse stegene skal tilpasses hvert selskaps unike kontekst og integreres med andre virksomhetsmål.

Fra et arbeidstakerperspektiv understreker Lindgren betydningen av tidlig involvering av tillitsvalgte og reell medvirkning i omstillingsprosesser for å skape trygghet og støtte blant de ansatte. Diskusjonen avsluttes med refleksjoner rundt veiledningens relevans, behovet for bredere representasjon og fremtidige tilpasninger.

Veilederen fremstår som et dokument som gir en generell innføring i omstillingsplaner og gir retningslinjer for gjennomføring. Diskusjonen om alternative distribusjonsformer som digitale plattformer antyder behovet for tilgjengelige og brukervennlige verktøy i omstillingsarbeidet, men peker også på utfordringer knyttet til ressursbruk og kompleksitet.

Hele episoden finner du hvor enn du hører podkast – eller lytt her: 

 

… eller der du lytter til podkast.

 

FLERE EPISODER