EPISODE 118: Hva skal vi leve av når oljen aldri tar slutt?

Hva gjør man når «evighetskilden» olje aldri tar slutt? Dette er et paradoksalt spørsmål statsviter og EU-rådgiver, Paal Frisvold mener vi nå bør stille oss. For mens verden raskt endrer seg, står Norge overfor en utfordring. 

 

Landet, som har vært velsignet med rikdom fra olje og gass i flere tiår, bør nå se nødvendigheten av en radikal omstilling mot en mer bærekraftig fremtid, selv om oljen kanskje aldri vil ta slutt. Tradisjonelt har Norge, likt Saudi-Arabia, vært en dominerende aktør innen olje- og gassindustrien. Denne næringen har, i mange år, generert enorm avkastning på kort tid, gitt de store forhåndsinvesteringene som allerede har blitt gjort. Nå er det derimot nødvendig å tenke nytt, og her ligger utfordringen: Hvordan bytte ut en høy-ytelsesnæring med bærekraftige alternativer som gir mindre økonomisk avkastning og først vil vise sin verdi på lang sikt?

– Oljen kommer nok til å vare lenge. Og vi må slutte å snakke om hva vi skal leve av når oljen tar slutt. For hvis vi skal vente så lenge, er det for sent, mener Frisvold.

Norge har et særegent trumfkort i denne utfordringen: et massivt pensjonsfond. Til tross for at fondet ofte feilaktig refereres til som et «oljefond», er dets sanne formål å sikre finansieringen av det norske velferdssystemet. Dette fondet gir landet en unik mulighet til å investere i bærekraftige initiativer. Med omstillingen kommer også utfordringer, spesielt når det gjelder forskning og utvikling.

– Mens store amerikanske selskaper investerer 15-20% av sine inntekter i forskning, ligger Norge på rundt 2%. Dette gapet må tettes hvis Norge skal finne innovative løsninger og nye forretningsmodeller for fremtiden, forklarer Frisvold.

Men hvordan skal vi gå frem? Med over 20 år i Brussel der han jobbet for norske aktører som Bellona, Norsk Industri og Sintef mener Frisvold løsningen må være å innarbeide en langsiktig strategi der alle landene i EU samarbeider og hjelper hverandre.

– Hovedutfordringen for Norge vil kanskje være å omfavne en ny identitet. Fra å være en ren vareleverandør til å bli en kunnskapsleverandør. Dette vil kreve en kollektiv innsats, en sterk politisk vilje, og et endret tankesett hos både næringsliv og borgere. Norges fremtid kan ikke være avhengig av tidligere suksesser alene. Det kreves en ny retning som omfavner endring, innovasjon, og bærekraft.

Hele episoden finner du hvor enn du hører podkast – eller lytt her: 

… eller der kan se på Youtube.

 

FLERE EPISODER