EPISODE 102: Hvordan kommer kunstig intelligens til å påvirke måten vi jobber og leder på? 

Kan kunstig intelligens forenkle arbeidshverdagen eller gjøre oss overflødige? Hvordan vil det utvikle seg, og hva betyr det for ledere?

 

Hvordan kommer kunstig intelligens til å påvirke måten vi jobber og leder på? Kan kunstig intelligens forenkle arbeidshverdagen eller gjøre oss overflødige? Hvordan vil det utvikle seg, og hva betyr det for ledere?

Kunstig intelligens (KI), eller «Artificial Intelligence (AI)» på engelsk, handler om å utvikle datasystemer som kan lære av egne erfaringer og løse komplekse problemer i ulike situasjoner og miljøer. KI har potensial til å transformere arbeidslivet og ledelsespraksis. I denne episoden av Fremtidens Næringsliv forklarer Vegard Kolbjørnsrud, førsteamanuensis ved BI’s Institutt for strategi og entreprenørskap og seniorforsker i Accenture, Ieva Martinkenaite, SVP, Head of Research and Innovation i Telenor og gjesteprogramleder Johanne Kjuus fra Sopra Steria hvordan KI kan forenkle arbeidsdagen, men også hvilke utfordringer det fører med seg i arbeidslivet.

KI-chatboter som ChatGPT og Bings nye chatbot er kraftige språkmodeller som kan analysere og produsere tekst basert på statistiske mønstre i dataene de er trent på. Ieva Martinkenaite påpeker at det nye med disse chatbotene er tilgjengeligheten og den store mengden data de er bygget på. Ved å delegere rutineoppgaver til KI kan arbeidsdagen bli lettere for mennesker.

– ChatGPT og andre chatboter er ikke noe nytt, mener Ieva Martinkenaite. Det som er nytt er at den er tilgjengelig og at den er bygget på en stor mengde data. Det dette gjør er at den kan forutse neste ord og setninger basert på disse ustrukturerte datamengdene. Dette gjør at hvis vi gir rutineoppgaver til maskinen og vi som mennesker forstår hvordan vi kan jobbe med chatbotene kan det gjøre arbeidsdagen vår lettere.

Kildekritikk og fagkompetanse i en KI-drevet verden

– Dette blir som elektrisitet, det kommer til å bli veldig vanlig teknologi som vi skal bruke i helse og mange forskjellige områder og sektorer. Denne typen teknologi er imidlertid veldig hypet. Vi bruker mye tid på å snakke om KI, men ikke hvordan vi kan bruke det. Hva slags problemstillinger vi kan bruke løse med KI og ikke kan løse med KI i god dialog mellom mennesker og maskiner, forteller Ieva Martinkenaite.

KI kan utføre mange oppgaver som mennesker finner naturlige, men det er fortsatt utfordringer med å gjenskape visse menneskelige ferdigheter. Vegard Kolbjørnsrud understreker viktigheten av å være kritisk og selv ha fagkompetanse når man arbeider med KI.

– Vi trenger å kunne kildekritikk og kunne vurdere kilder, og det er her fagkompetanse kommer inne. Dette blir en viktig del av fremtiden, for det å bruke en ferdigskrevet tekst uten å skjønne den, da leker man med ilden. Vi må ta ansvaret og bruke dømmekraften vår.

Ledelsesrollen i en tid med kunstig intelligens

Kunstig intelligens er på full fart inn i næringslivet og offentlig sektor. Lederrollen kommer også til å påvirkes og endres som følge av implementering av KI. Kolbjørnsrud og Martinkenaite mener man må bruke mer tid på å forstå hvordan teknologien henger sammen.

– De som bruker teknologi aktivt og tilpasser seg den etter eget behov. De som gjør de tilpasningene og har teknologiferdigheter på et eller annet nivå vil dette åpne for mange muligheter, sier Kolbjørnsrud.

KI vil påvirke ledelsesrollen, og både Kolbjørnsrud og Martinkenaite mener det er viktig å forstå hvordan teknologien fungerer. Ledere som aktivt bruker og tilpasser seg KI og digitale plattformer vil kunne dra nytte av mange muligheter.

– Man må bygge kompetanse internt og gjøre det til en investering for den enkelte bedriften. Vi må jobbe tettere med kommersielle og akademiske partnere. Vi som mennesker må også være nysgjerrige og teste ut den nye teknologien. Vi må orientere oss hva som finnes av muligheter innen denne typen teknologi, avslutter Martinkenaite. Hør episoden her:

… eller der du ellers finner dine podkaster.

 

FLERE EPISODER