EPISODE 128: Klimavennlig Innovasjon: Norsk Teknologi Setter Standarden for Bærekraftig Utvikling 

I den siste episoden av Fremtidens Næringsliv ser vi på teknologiens kritiske rolle i det grønne skiftet. Hvordan er teknologi og innovasjon essensielt for å fremme bærekraftig utvikling og omstilling til grønnere energikilder? Hvordan kan Norge og Norden gjøre seg godt posisjonert for den globale bærekraftsomstillingen? 

Karl Thomas Reinertsen, Managing Director for Capgemini Invent i Norge, forteller om selskapets bidrag til teknologi og bærekraft gjennom deres Nordic Sustainability Tech Award:  

– Denne prisen, nå i sitt andre år, hedrer nordiske selskaper som bruker teknologi til å redusere klimagassutslipp og begrense klimaendringer.  

Reinertsen understreker viktigheten av teknologi for å oppnå bærekraftsmål, samtidig som han peker på utfordringene og mulighetene som ligger i å balansere fornybar og fossil energi. 

Henrik Badin, administrerende direktør i Vow ASA, vant prisen for sin innovative pyrolyseteknologi, snakker om hvordan deres løsninger bidrar til det grønne skiftet. Vow omformer biomasse og avfall til utslippsfri energi, og deres teknologi anvendes av et bredt spekter av bransjer for å fremme industriell avkarbonisering og materialgjenvinning. Badin deler sin visjon om hvordan teknologi kan spille en nøkkelrolle i å redusere klimagassutslipp og fremme en sirkulær økonomi. 

Så, hvorfor er teknologi er avgjørende for et grønt skifte? Hvordan kan norske beslutningstagere og befolkningen forstå viktigheten av dette, og hva kan norske politikere gjøre for å fremme teknologi og skape flere selskaper som Vow? Badin og Reinertsen diskuterer også utfordringene ved å kommersialisere og skalere opp ny teknologi, samt behovet for riktige rammebetingelser og regelverk. 

 

Lytt til episoden her:

 

FLERE EPISODER