EPISODE 124: Kort forklart: Åpenhetsloven

I løpet av det siste året har den norske Åpenhetsloven etablert seg som et fundament for ansvarlig næringsliv. Loven vektlegger blant annet næringslivets påvirkning på mennesker og miljø. Som et kritisk tiltak i tiden hvor forbrukernes bevissthet om sosial bærekraft stadig øker, representerer denne loven en betydelig utvikling. For å forstå mer om dette tema har vi fått med oss Kristina Overn Krohn, leder for sosial bærekraft i Deloitte Norge. 

Men hva er egentlig Åpenhetsloven? 

  • Krohn forklarer «Åpenhetsloven er en norsk lov som har vært i kraft i ca. litt over et års tid. Formålet med Åpenhetsloven er egentlig å sørge for at næringslivet opptrer på en ansvarlig måte, at de varene og tjenestene som vi kjøper som forbrukere er produsert på en ordentlig måte. I tillegg til at næringslivet ikke påvirker mennesker og omgivelser rundt seg på en negativ måte.» 

  

Denne loven omfatter ikke bare store selskaper, men også mellomstore bedrifter må rette seg etter lovens bestemmelser.  

  • Det er ca. 8-9.000 selskaper i Norge som er omfattet av denne loven, og det inkluderer et bredt spekter av virksomheter. 

  

Når det gjelder forholdet til EUs kommende regelverk, ser det ut til at det vil ha høyere terskelverdier og også omfatte miljømessige påvirkninger. Dette direktivet som trer i kraft våren 2024, kan potensielt påvirke det norske regelverket. 

Hvordan vet du om Åpenhetsloven gjelder for din virksomhet? Hva står til forskjell mellom den norske Åpenhetsloven og EUs tilsvarende reguleringer som er på vei? Vil EU-introduksjonen påvirke norske bedrifter? For en klargjøring av disse spørsmålene, inviterer vi deg til å lytte til denne episoden.  

 

FLERE EPISODER