EPISODE 122: Kort-forklart: Hva er EUs taksonomi?

Er du en av dem som jobber i en sektor som blir påvirket av EUs reguleringer? Da er det essensielt å forstå hvordan taksonomien kan påvirke din hverdag. EUs taksonomi er ikke bare et moteord; det er et verktøy som kan forme fremtiden for bærekraftige investeringer og miljøvennlige tiltak i hele Europa. 

 

 

I denne episoden forklarer EU-ekspert Paal Frisvold med sin lange erfaring innen EU-saker, hva EUs taksonomi er, hvorfor det ble introdusert, og hvilke sektorer som kan forvente de største endringene. Han deler også sine tanker om hvordan dette kan påvirke Norge, til tross for at vi ikke er et EU-medlem, samt hvordan bedrifter vil bli målt på deres bidrag til bærekraftige mål, og hvordan de kan navigere i dette skiftende landskapet. 

  • Kapitalmarkedet er som et badekar. Det har ett slukk, og pengene renner gjennom det sluket hvor du har høyst avkastning. Men poenget er rett og slett å dirigere pengene inn i mer grønne løsninger og grønne bedrifter etter et sett av kriterier. For å nå Paris-målet, trenger vi å rette kapitalen mot bedrifter og aktiviteter som bidrar til dette målet. 

Med skiftende markedsdynamikk og stadig nye reguleringer, hvordan kan norske bedrifter posisjonere seg for å trekke til seg grønn kapital? Frisvold deler sin ekspertise om hvordan norsk industri, fra den dominerende olje- og gassektoren til nye, innovative grener, kan navigere i denne nye æraen. 

Men det stopper ikke der. Med taksonomien som en veiviser, avdekker Frisvold hvordan bedrifter kan bli målt på deres bidrag til bærekraftige mål – fra klimaendringer og sirkulær økonomi til biologisk mangfold. 

– Så du har investorene som skal treffe de riktige valgene, og da må de ha et harmonisert rapporteringssystem. Slik at hver bedrift må da rapportere på i hvilken grad bidrar de til å nå Paris-målet, bidrar de til å tilpasse samfunnet til klimaendringer, bidrar de til en sirkulær økonomi, bidrar til å beskytte hav og vann som vi er omgitt av, men også bidrar til biologisk mangfold og ikke minst å få slutt på forurensing.  

Hør hvordan reguleringer, insentiver og markedsdynamikk kommer sammen for å forme en grønnere, mer bærekraftig fremtid for Norge, Europa og verden. 

 

FLERE EPISODER