EPISODE 119: Kort forklart: Vesentlighetsanalyse og Vesentlig.no

I næringslivet øker viktigheten av bærekraft og rapportering. Bedrifter opplever press fra ulike aktører for å ta ansvar for sin påvirkning. Dette kan være overveldende for små og mellomstore bedrifter. Hvor skal man begynne, og hva er egentlig vesentlig.no og en vesentlighetsanalyse?

 

I denne Kort-forklart episoden forteller prosjektleder i UN Global Compact Norge, Grace-Anne Stensrud hvordan slike bedrifter kan begynne med bærekraft ved å gjennomføre en vesentlighetsanalyse. Sammen har UN Global Compact Norge og Stiftelsen Miljøfyrtårn utviklet Vesentlig.no, et gratis digitalt verktøy som lar små og mellomstore bedrifter gjennomføre en vesentlighetsanalyse. Bedrifter svarer på spørsmål om deres innvirkning på ulike bærekraftsområder og eksterne faktorer. Resultatet er en matrise som viser de mest vesentlige påvirkningene.

– En vesentlighetsanalyse er et verktøy som hjelper bedrifter med å vurdere viktigheten av ulike bærekraftspørsmål. Den vurderer både bedriftens påvirkning på mennesker, miljø og samfunn, samt faktorer som kan påvirke bedriften økonomisk. Vesentlighetsanalyser kan være nyttige for både store og små bedrifter. Større selskaper bruker dem ofte til strategiske beslutninger og bærekraftsrapportering, mens mindre bedrifter kan bruke dem til å prioritere relevante bærekraftstemaer, forteller Stensrud.

Hvordan fungerer Vesentlig.no?
På Vesentlig.no må bedriftene svare på en rekke spørsmål for å kartlegge deres påvirkning på ulike bærekraftstemaer, og kartlegge eksterne faktorer som kan påvirke bedriften på lang sikt. Dette inkluderer påvirkninger innen klima og miljø, naturmangfold, styring, arbeidsmiljø og samfunn, samt eksterne faktorer som for eksempel forventninger fra forbrukere, krav fra kunder og reguleringer. Bedriften må også vurdere alvorlighetsgraden og omfanget av påvirkningene, i tillegg til egen mulighet til å håndtere påvirkningene. Et sentralt element i analysen er også å få innspill fra interessenter, både interne og eksterne. Til slutt sitter bedriften igjen med en matrise som viser oversikt over de mest vesentlige påvirkningene.

– Siden lanseringen i mai har 950 unike brukere tatt i bruk Vesentlig.no og verktøyet har fått stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, sier Stensrud.

Et nyttig steg på veien
Det tydelig at en vesentlighetsanalyse er en verdifull prosess for små og mellomstore bedrifter som ønsker å ta skritt mot en mer bærekraftig fremtid. Det gir dem muligheten til å fokusere på det som virkelig betyr noe og prioritere tiltak som kan ha en positiv innvirkning på miljøet og samfunnet. Selv om store selskaper har flere ressurser og ofte bruker konsulenter for å gjennomføre en vesentlighetsanalyse, er det også tilgjengelig for mindre bedrifter.

– Som bedriftsledere og samfunnsborgere er det viktig å anerkjenne at bærekraft er en nøkkel til suksess i dagens verden. Vesentlighetsanalysen er nyttig å ha i verktøykassen for å navigere i denne komplekse og viktig tematikken, uansett størrelsen på virksomheten, avslutter Stensrud.

Hele episoden finner du hvor enn du hører podkast – eller lytt her:

Eller du kan se på Youtube:

 

FLERE EPISODER