EPISODE 126: Kvinner i teknologi: Fremtidens muligheter

Av Melica Jahangiri 

I denne ukens podkast utforsket vi et tema av vital betydning: Kvinner i teknologi. Gjesten vår, Elisabet Haugsbø, en ledende figur i Tekna og ekspert på IT-sikkerhet, delte sine innsikter om den nåværende tilstanden og fremtiden for kvinner i teknologibransjen. 

Haugsbø påpeker en overraskende realitet: «Selv i 2023 er det fortsatt viktig å få halvparten av befolkningen til å innse betydningen av teknologi.» Hun fremhever at i Norge utgjør kvinner bare 20-30% av teknologisektoren, et tall som reflekterer et globalt mønster. Norge ligger ikke nødvendigvis dårlig an i forhold til resten av verden, men det blir understreket at det er rom for forbedring.  

Haugsbø belyser viktigheten av rollemodeller og synlighet for å inspirere unge jenter til å velge teknologi og realfag. Hun deler sin personlige erfaring fra NTNU, hvor hun studerte teknisk kybernetikk, og hvordan kvinneandelen har økt betydelig siden hun var student. 

  

  • Teknologi er grunnsteinen vi bygger det moderne samfunnet på, og det er avgjørende at vi greier å ha en mangfoldig representasjon blant de som utvikler den. Hvis en veldig homogen gruppe sitter og utvikler noe som hele samfunnet skal fungere på, så vil ikke det fungere for alle sammen.  

  

En kritisk faktor som Haugsbø tar opp er utdanningssystemets rolle. Hun påpeker at Norge har færre naturfagtimer sammenlignet med andre nordiske land, og understreker behovet for å øke disse for å fremme et bredere engasjement i realfagene. 

  

Som president i Tekna, deler Haugsbø innsikt om organisasjonens arbeid, som fokuserer på å fremme teknologisk forståelse og øke kvinneandelen i feltet. Med over 105 000 medlemmer, arbeider Tekna tett med regjeringen og media for å fremme teknologiske og vitenskapelige perspektiver i samfunnet. 

  Mot slutten av ukens podkast etterlater Elisabet Haugsbø norske ledere med en viktig melding. Lytt til podkasten for å få med deg oppfordringen til deg eller din nærmeste leder! 

 

FLERE EPISODER