EPISODE 130: Ledende Kvinnelige Tech-Innovatører

I anledning kvinnedagen 8. mars hyller vi Norges 50 fremste tech-kvinner. I nyeste episoden av Fremtidens Næringsliv hadde vi med to av vinnerne, Veronika Heimsbakk, fagleder på kunnskapsgrafer hos Capgemini, og Maria Amelie, CEO og medgründer av Factivers. De delte historier om hvordan deres interesse for teknologi startet og hva de jobber med i dag. Hør også deres verdifulle råd til jenter som vurderer en karriere innen tech. 

Siden 2017 har Abelia og ODA-Nettverk kåret Norges 50 fremste tech-kvinner for å øke mangfoldet innen teknologi og ledelse i Norge. Alle kvinner, uavhengig av sektor eller rolle, kan bli kåret. Nominasjoner på alle nivåer og i alle sektorer, fra gründere til toppledere, eksperter og rådgivere, både i privat, offentlig og ideell sektor er ønsket. Det avgjørende kriteriet er imidlertid at kandidatene har en sentral rolle knyttet til teknologi.  

 

Veronika Heimsbakk ble tilfeldig dratt inn i tech-verdenen gjennom sin tradisjonelle informatikkbakgrunn fra Universitetet i Oslo. Hun forelsket seg i matematisk logikk og utforsket alt hun kunne finne om emnet. Til slutt førte en samtale med en headhunter henne til å utforske semantisk teknologi, som hun siden har gjort karriere innenfor. Semantisk teknologi handler om å strukturere informasjon basert på betydningen av tingene, og det åpner opp for nye måter å håndtere data på, noe som ofte er undervurdert i kunstig intelligens. 

– Semantikk er en kraftig tilnærming for å strukturere informasjon basert på dens betydning. Det gir en solid grunnlag av faktabasert kunnskap og representerer en alternativ metode for informasjonsorganisering, ulikt tradisjonelle relasjonsdatabaser. Vi dykker dypt inn i datalaget, hvor tilgjengelig semantikk tillater oss å bygge logikk og utføre logisk resonering. Dessverre er dette feltet ofte undervurdert innen kunstig intelligens, som feilaktig sees som synonymt med maskinlæring. Kunstig intelligens er faktisk et mangfold av disipliner som arbeider i samspill for å oppnå det overordnede målet om generell intelligens. Logisk resonering og kunnskapsgrafer utgjør to vesentlige disipliner i denne sammenhengen, forteller hun. I dag jobber Veronika i Capgemini, et konsulentselskap med omfattende kompetanse innen teknologi, inkludert kunstig intelligens.

 

Sosialantropolog Maria Amelie, fant også veien til tech-verdenen gjennom et masterprogram ved NTNU som utforsket teknologi og samfunn. Hun poengterer viktigheten av å eksponere jenter for teknologi fra en tidlig alder og legger til at Sverige har lyktes godt med å inspirere kvinner til å ta del i tech-industrien. 

– Jeg tenker at kanskje vi ikke kommuniserer godt nok. Jeg blir stadig forbløffet over hva vi klarer å skape både når det gjelder trappetrinn i bedriftene, men også utad. Vi er imidlertid ikke flinke nok til å kommunisere alle de fantastiske tingene vi får til, og bare det å se hva vi har oppnådd, at norsk teknologi er på fremmarsj. Slike ting må formidles mye tidligere, og vi må være mye stoltere og tydeligere på det, til alle, ikke bare til kvinner og jenter. I Sverige lykkes mange flere bedrifter innenfor dette business-to-consumer-feltet. Det er mange selskaper som fungerer som rollemodeller og gründere. Jeg tror vi bør ha litt mer av det i Norge også, sier Maria Amelie. 

Både Heimsbakk og Amelie gir en sterk anbefaling til foreldre om å oppmuntre barn, spesielt jenter, til å utforske teknologi. Ved å delta i kodeklubber og spill som Minecraft, noe som ikke bare fremmer teknologisk kompetanse, men også kreativitet og problemløsningsevner. For å øke andelen kvinner innen tech, er det nødvendig med bedre kommunikasjon og større stolthet rundt teknologiske prestasjoner. Både lærere, foreldre og samfunnet som helhet bør spille en aktiv rolle i å oppmuntre jenter til å forfølge karrierer innen teknologi, mener prisvinnerne. 

 

Veronika Heimsbakk og Maria Amelie fremhever betydningen av å opprettholde en balanse mellom kjønnene i tech-bransjen. Gjennom entreprenørskap og forståelse av kompetansemangel, kan man arbeide mot å møte disse behovene. Det er likevel en betydelig vei å gå for å sikre en arbeidsstyrke som kan håndtere bransjens stadig økende utfordringer.

Hele episoden finner du hvor enn du hører podkast – eller lytt her: 

… eller der du lytter til podkast.

 

FLERE EPISODER