EPISODE : Møtet med fremtidens arbeidskraft

I denne ukens podkast-episode ble et veldig aktuelt tema brakt til bordet: utfordringene og mulighetene i fremtidens arbeidskraft. Øystein Søreide, direktør i Abelia, ledet samtalen med gjesten Nina Melsom, direktør for arbeidsliv og tariff i NHO. 

 

Melsom påpekte en alarmerende trend: «To av tre av våre medlemsbedrifter sier at de mangler kvalifisert arbeidskraft.» Dette understreker et voksende problem i mange sektorer og bransjer. Samtidig står 660 000 mennesker i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet, noe som Melsom beskriver som et «paradoks». 

Samtalen belyste hvordan mangelen på arbeidskraft påvirker konkurranseevnen og hvordan dette er knyttet til finansieringen av velferdsordningene.  

  • Vi må se hvor vi kan finne arbeidskraften, og da må vi mobilisere de som er i arbeidsfør alder og de som står utenfor arbeidsstyrken.  

Melsom trekker også veksler på helsepersonellkommisjonens funn og utfordringene i skolesektoren, og peker på at dette er et bredere samfunnsproblem. «Hvis vi skal opprettholde samme helsetilbud om lag som vi har i dag, må en av tre jobbe i helsesektoren innen 2060,» forklarte hun. I dag jobber kun en av åtte i denne sektoren.  

Når det gjelder løsninger, understreker Melsom betydningen av å øke sysselsettingen og utvikle arbeidskraften gjennom kontinuerlig læring. Hun legger vekt på livslang læring og nødvendigheten av å holde kompetansen frisk. «Kompetanse er en fersk vare» bemerker hun. 

Det er et tett samarbeid mellom individet, arbeidsgiveren, og myndighetene. Dette trepartssamarbeidet er nøkkelen til å utvikle en fleksibel og inkluderende arbeidsstokk. Tidlig innsats og kompetanseutvikling er også avgjørende på politisk nivå. Melsom fremhever viktigheten av utdanning og hvordan lavere utdanningsnivåer korrelerer med vanskeligheter i arbeidsmarkedet. 

Hør om hvordan din bedrift bør være bevisst på kompetansebehov, sette klare mål og utforme arbeidsplasser som oppmuntrer ansatte til å jobbe lengre.   

 

FLERE EPISODER