EPISODE 83: Norge i omstilling: Lanseringsevent

Både globalt og i Norge står man overfor store kriser og konflikter. En omstilling må til for å nå målene som er satt for 2030 og 2050. Hvordan skal Norge forholde seg til dette?


Denne podkastepisoden er starten på serien “Norge i omstilling”. Med støtte fra Den norske Unesco-kommisjonen skal vi gjennom seks podkastepisoder og ti videoer undersøke hvordan hele verdikjeder skal endevendes på vei mot netto null. Første podkast gjør opp status så langt: Hvor står vi nå? Vi ser på det store bildet sammen med Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i Sintef, og Elisabeth Grieg, deleier i Grieg Gruppen og styreleder i Grieg Maturitas. 

Mulighetsrommet 

Det grønne skiftet er ikke bare en stor utfordring, det byr også på muligheter. Muligheter til å skape 200 000 nye jobber, ifølge Sintef.

– Digitalisering, klima og sirkulærøkonomi blir konkurranseparameter nummer én som alle må forholde seg til, sier Bech Gjørv. 

Det må foregå et skifte i hva folk jobber med og hvor. Men det er mulig å skape disse nye jobbene parallelt med det grønne skiftet. 

– Vi har kjempegode muligheter til å skape en livskraft i norsk næringsliv i fremtiden, det tror vi veldig på, forteller Bech Gjørv. 

Hvert år slipper Abelia et omstillingsbarometer som viser hvor godt Norge gjør det sammenliknet med andre land på en rekke områder som er viktig for omstilling. Øystein Søreide legger frem noen av funnene fra årets undersøkelse. 

– Vi liker å tro at det er typisk norsk å være god, og det er det sikkert også. Men selv om vi løper fort, løper våre nordiske konkurrenter fortere. 

Han trekker frem lav entreprenøraktivitet og IT-sektoren som områder der vi ikke akkurat er fremst i klassen.

Dårlig tid 

Ifølge Elisabeth Grieg har myndighetene jobbe altfor sakte, altfor lenge. 

– Det haster at norske myndigheter faktisk sier at de skal være med oss, forteller hun, og legger til:

– Internasjonalt så løpes det fortere hos myndighetene. Hvis vi skal være med i denne konkurransen som går så fort, så må norske myndigheter komme seg hurtigere på banen.   

For Bech Gjørv handler det ikke bare om å løpe fortere.

– Det er ikke lett å løpe fortere. Det er kommet mange konkrete forslag for å effektivisere. Vi kan gjøre mye mer hvis vi ressurssetter den viktige innsatsen som går på samarbeid om teknologiutvikling i verdikjeder, forteller hun.   

Hør episoden her: 

… eller der du lytter til podkast.

 

FLERE EPISODER