EPISODE 112: Norsk teknologinæring og vekstselskaper – Hemmer mangelen på kompetanse og skala vekstkraften?

I en fersk nøkkeltallsrapport lansert av Abelia om teknologinæringslivet og teknologidrevne vekstselskaper under Kongsberg Agenda, kommer det frem at antall jobber innen tech-sektoren har vokst tre ganger raskere enn i øvrige næringsliv de siste årene.

Tech-sektoren har en imponerende vekstkraft, men den hemmes av skala og mangel på kompetanse. Derfor er tech-sektoren svaret på Norges særegne omstillingsutfordring. I løpet av 2022 alene skapte tech-sektoren verdier for over 213 milliarder kroner og sysselsatte 110 000 mennesker.

I denne episoden av Fremtidens Næringsliv ble viktigheten av samarbeid mellom staten og tech-sektoren belyst av Jo Eikeland Roald, leder for teknologipolitikk i Abelia, og Merete Nygaard, Founder & CEO i Lexolve. Roald påpeker at teknologi og IKT er langt mer avansert enn andre bransjer. Derfor må man også fokusere på vekstselskaper drevet av teknologi, ikke bare selve tech-delen:

– Vår felles velferd og det norske samfunnet er bygget på vår evne til å utnytte naturkrefter og ressurser ved hjelp av teknologi. Teknologi har spilt en avgjørende rolle i utviklingen av Norge som nasjon og vår økonomiske vekst. Imidlertid er det mange som mener at vår avhengighet av naturressurser har gjort næringsstrukturen vår relativt ensidig. Mens nabolandene har en bred industrisektor og stor handelsvirksomhet, kan den norske næringsstrukturen forenkles til fisk, olje og aluminium. Denne mangelen på mangfold kan bli en utfordring i fremtiden.

Merete Nygaard, Founder & CEO i Lexolve, Norges første digitale advokatutfordrer, påpeker at da Lexolve ble stiftet, satte de innovasjon i advokatbransjen på kartet for første gang i Norge. De har startet en bevegelse med Oslo Legal Tech Meetup, som i dag har over 2000 medlemmer:

– Norge står overfor en unik omstillingsutfordring. Hvis verdens land lykkes med å redusere bruken av fossil energi, vil vår fremste eksportnæring mangle markeder. Derfor krever omstillingen i Norge en overgang til en næringsstruktur som er forenlig med bærekraftig utvikling. Teknologinæringslivet spiller en viktig rolle som motoren for denne omstillingen, sier hun.

Nygaard påpeker videre at selv om bransjer ikke kan fjernes helt, kan de eksistere side om side. Uber er et eksempel på det. Det finnes både taxier og Uber i markedet. På samme måte vil Lexolve og advokater også eksistere sammen.

– Den store endringen er at bedrifter som tidligere ikke kunne få hjelp, nå kan skaffe seg en del av hjelpen selv. Og deretter kan de få tilgang til oss for ytterligere hjelp. Tidligere var det en høy terskel, både økonomisk og forståelsesmessig, for å bruke advokattjenester. Vi senker inngangsbarrieren for bruk av advokattjenester ved hjelp av teknologi.

Tech-sektoren i Norge har opplevd imponerende vekst de siste årene. Den sysselsetter nå 110 000 mennesker i 10 700 bedrifter. Antall bedrifter og sysselsetting har økt fra året før, og dette følger den høye vekstraten vi har sett i tech-sektoren over flere år. Verdien av tech-sektoren er også betydelig, med en omsetning på 367 milliarder kroner og en verdiskaping på 213 milliarder kroner. Verdiskapingen har økt fra året før, da den ble målt til 180 milliarder kroner. Sysselsettingen innen tech-sektoren har vært høyere enn i de fleste andre bransjer i flere år, og denne trenden har fortsatt i 2023. Sysselsettingsveksten innen IT-sektoren er tre ganger høyere enn gjennomsnittet i næringslivet. Med andre ord er tech-sektoren en betydelig bidragsyter til jobbskaping i Norge.

Når vi sammenligner den norske tech-sektoren med resten av Europa, er det imidlertid tydelig at vi ligger langt bak Sverige. Sveriges IT-eksport utgjør 20% av tjenesteeksporten, mens Norge kun når 9%. Den svenske næringsstrukturen har en mye større andel IT-sektor i økonomien, omtrent 10%, dobbelt så mye som i Norge.

– Akkurat nå er vi på 17. plass i Europa på antall prosentvekstbedrifter av antall selskaper. Vi burde være på topp tre, sammen med Finland og Sverige. Apropos Sverige, så vi litt tilbake til de tallene der vi så på hele teknologinæringslivet. Vi liker å sammenligne oss med svenskene, men akkurat i denne sammenligningen ser det ikke så veldig lovende ut. Sverige er i en klasse for seg, sier Eikeland Roald.

En av de største utfordringene for norsk teknologinæring er kompetanse. En analyse av kompetansegapet viser at vi vil mangle 40 000 IT-eksperter innen 2030.

– Det er ikke krevende å få fatt i de folkene man trenger, men det har alltid vært utrolig krevende å rekruttere teknisk kompetanse. Og dette er et trekk i undersøkelsen. Det er et press på teknisk kompetanse generelt, og så kan du si at vi også ser dette blant våre medlemsbedrifter, avslutter Eikeland Roald.

Hele episoden finner du hvor enn du hører podkast – eller lytt her:  

… eller der du lytter til podkast

 

FLERE EPISODER