EPISODE 99: Øk kvinneandelen innen IT: En samtale med to av Norges ledende tech-kvinner

Norges tech-bransje har opplevd en eksplosiv vekst de siste årene, men det er fortsatt en lang vei å gå når det gjelder inkludering og mangfold. Kvinner utgjør bare 29% av arbeidsstyrken i IT- og teknologibransjene. I vår siste episode av Fremtidens Næringsliv har vi hatt gleden av å snakke med to av Norges ledende tech-kvinner, Aida Omerovic og Ida Furnes Breivik, som begge har blitt kåret blant Norges 50 fremste tech-kvinner.

 

Ida Furnes Breivik mener at teknologi starter fordelaktig hos gutter og at jenter ofte blir ekskludert fra teknologiinteressen tidlig i livet.

— Teknologi starter på guttas premiss. De gamer fra de er ganske unge. Jeg oppdaget i studietiden min at hvis jeg skal kunne påvirke på de områdene jeg har lyst til er jeg nødt til å lære meg noe om tech.

Ida ønsket å jobbe med sirkulær økonomi og bærekraft og mener at teknologi er en avgjørende innfallsvinkel for å bidra til positiv påvirkning på områdene.

– Jeg hadde hundrevis av ideer og ting jeg ønsket å gjøre, men jeg merket at jeg kunne for lite om tech til å faktisk få satt i gang! Nå er jeg med på å øke teknologiinteressen hos jenter. Vi reiser ut på skoler og inviterer de på besøk til oss. De lærer grunnleggende programmering med praktisk tilnærming gjennom for eksempel TikTok som forhåpentligvis kan skape mer interesse på sikt, påpeker Furnes Breivik.

 

Viktigheten av å bryte ned stereotypier 

Aida Omerovic jobber med å skape teknologi for et bedre samfunn, men mener at mangelen på teknologikompetanse blant kvinner henger sammen med stereotype oppfatninger om kjønn.

— Vi er ikke vant til å stille spørsmål ved de stereotyper som vi har opplevd opp igjennom. Det er klart at ofte blir man ikke klar over visse naturligheter som kanskje ikke burde vært der før man stiller spørsmålstegn ved dem. Dette gjelder for eksempel statistikken at det kun er 29% kvinner i teknologibransjen. Hvorfor er det sånn? Det er så viktig at vi stiller de vanskelige spørsmålene, selv om vi ikke nødvendigvis har svaret på i dag, fordi det inspirerer til å faktisk tenke. Hva er de ulike knaggene og bidragene som kan spille sammen? Hvordan kan vi endre dette?

Gjennom innsikten til Omerovic og Furnes Breivik og deres perspektiver gir de en dypere forståelse av de komplekse problemene som påvirker mangfold og inkludering i tech-bransjen. Samtidig som de inspirerer til å tenke på hvordan vi kan bidra til å skape et mer mangfoldig og inkluderende tech-samfunn.

 

Episoden kan også høres der du vanligvis lytter til podkast.

 

FLERE EPISODER