EPISODE 69: Oljefondet vil ikke selge seg ut av klimakrisen

Oljefondets portefølje slipper ut dobbelt så mye klimagasser som norsk økonomi. Direktør for eierskap og etterlevelse, Carine Smith Ihenacho, mener at verdens største statlige investeringsfond skal påvirke selskapene innenfra – ikke bare selge seg ut.

– Vi mener god bærekraft i selskapene bidrar til langsiktig avkastning.

Det sier Carine Smith Ihenacho, direktør for eierskap og etterlevelse i Norges Bank Investment Management (NBIM) – som forvalter, og er synonymt med, Oljefondet.

NBIM forvalter rundt 11 000 mrd kroner, og skal ha lavest mulig finansiell risiko. Klimaendringer og klimapolitikk utgjør slik risiko, og et ekspertutvalg ledet av Martin Skancke kunngjorde i august 2021 at Oljefondet burde senke slik klimarisiko ved å påvirke selskapene innenfra.

– Anbefalingen fra Martin Skancke var at selskapene vi er investert i bør ha et mål om netto null utslipp i 2050. Hovedarbeidet skulle være på eierskapet: å være en pådriver for at selskapene skulle omstille seg til et lavutslippssamfunn, sier Ihenacho.

Det skal ikke styre hvilke selskaper de velger å investere i, men være førende for eierskapsarbeidet: Hvordan Oljefondet gjennom dialog og stemmer på generalforsamlinger klarer å påvirke selskapene til å bli mer bærekraftig.

Problemstillingen er velkjent: Skal en klimavennlig investor selge seg ut av selskaper som uhemmet bidrar til et varmere og villere klima? Innvendingen er at noen andre kjøper selskapet, og utslippene består.

Derfor er Oljefondet investert også i selskapene som ikke er så gode.

– Det er bedre å være en eier, å være en pådriver, enn å selge seg ut. Hvis vi selger oss ut av selskaper med stort utslipp, så løser ikke det klimautfordringen, sier Ihenacho.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa under FNs klimatoppmøte i Glasgow denne høsten at Oljefondet skal bli «verdensledende på klimarisiko». Det samme sa Martin Skanckes ekspertgruppe få måneder før, og deres anbefaling var tydelig: Et viktig verktøy kan være vitenskapsbaserte klimamål.

Hør Kort forklart: Vitenskapsbaserte klimamål her!

Ihenacho stiller seg bak denne anbefalingen, og sier at slike Science Based Targets (SBTs) bidrar til å gjøre utslippstallene til selskapene oversiktlige og sammenlignbare.

– Vi tenker det er et godt verktøy når selskapene har vitenskapsbaserte mål. Det er ofte litt vanskelig å sette seg inn i utslippsbaner og hva de er basert på; SBTs er en klar standard som vi tenker er fin. 

Oljefondet har eierskap i over 9000 selskaper. 1500 av dem er særlig utsatt for klimarisiko, og blant disse har 32 prosent satt SBTs. Det er en forbedring fra 24 prosent året før, i 2020.

– Så vi ser at det blir mer populært blant selskapene, men at det fortsatt er et stykke frem, sier Ihenacho.

Hør episoden her, eller der du pleier å høre på podkast:

 

FLERE EPISODER

Siste rapport fra FNs klimapanel: – Det hjelper ikke med klimatilpasning før vi har fred på bakken

Vi har ennå ingen klimakriger, men i politisk uro kan klimaendringer tenne en gnist, mener Halvard Buhaug, som er medforf...

Les mer

Norsk IT-bransje trenger flere kvinner

Halvparten av norske bedrifter mangler IT-kompetanse, og det er for få kvinner som jobber i næringen. Kåringen «Norges...

Les mer