EPISODE 106: Revidert nasjonalbudsjett: Næringslivet savner klare signaler

Regjeringen la nylig frem revidert nasjonalbudsjett (RNB), som innebærer en økning i oljepengebruken med 56 milliarder kroner, tilsvarende et uttak på tre prosent fra oljefondet. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) begrunner økningen med den høye prisveksten og kostnadene knyttet til blant annet krigen i Ukraina. Men hva betyr dette for næringslivet? Nils Ola Widme, Næringspolitisk direktør i Abelia, og Veslemøy Hedvig Østrem, Sjefredaktør i Altinget, diskuterer budsjettet.

 

– Det handler ikke om sakene i RNB, men det handler om hva som mangler! Andre land satser mye mer på digitalisering i offentlig sektor. Ambisjonsnivået mangler særlig innen helsevesenet, forteller Widme.

Østrem oppsummerer at for næringslivets del har usikkerhet blitt skapt, som ikke nødvendigvis bare er regjeringens feil, men som ligger i den norske økonomien akkurat nå.

– Er dette budsjettet med på å pushe oss i en retning hvor vi presser økonomien slik at rentene øker eller er den ansvarlig, spør Østrem.

Mange næringslivsbedrifter hadde håpet på noen lettelser da regjeringen presenterte revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen. En spesiell bekymring var om regjeringen ville garantere at den midlertidige økningen i arbeidsgiveravgiften vil bli fjernet i statsbudsjettet til høsten. Dessverre ble ikke dette tilfelle, og mange var skuffet over mangelen på forutsigbarhet for næringslivet.

– Helt konkret for næringslivet har det vært en stor etterspørsel etter at arbeidsgiveravgiften på 750 000 kr som ble innført i fjor skulle være midlertidig. Dette ser vi ikke blir gjort noe med, forteller Østrem.

Et bittelite, men viktig lyspunkt

Nils-Ola Widme gir sin vurdering av budsjettet som representant for kunnskaps- og teknologivirksomheter, en liten donasjon var overraskende og positivt:

– 3,5 millioner kroner flyttes på budsjettet til et offentlig organ som nesten ingen har hørt om, nemlig NOKUT. Det NOKUT gjør er at de godkjenner utdanninger. Det norske næringslivet har lenge etterspurt kompetanseheving for sine ansatte og det norske private skolevesenet, fagskolene har stått klare til å tilby, men NOKUT har ikke klart å behandle og kreditere disse søknadene. Endelig blir tilgangen på norsk kompetanseheving litt lettere, forteller Widme.

Lytt til podkasten for å høre andre muligheter og konsekvenser som fremgår i det nye reviderte statsbudsjettet. Vil det nye budsjettet bidra til det grønne og digitale skiftet, som alle er enige om at Norge må omstilles til? Hva er regjeringspartiene opptatt av for det kommende kommunevalget som angår næringslivet? Gjestene tar også opp det samlede skattetrykket og at det ikke foreslås endringer i dette budsjettet. Var dette er overraskende eller ikke? Du finner podkastepisoden her:  

 

…eller andre steder du lytter til podkast. 

 

FLERE EPISODER