EPISODE 134: Sosialt Entreprenørskap: Bruken av næringslivet for å løse sosiale utfordringer 

I Norge står hver tredje person i yrkesaktiv alder som er utenfor arbeidslivet utenlandsfødt, og av disse er over halvparten kvinner. Å få flere av disse kvinnene i arbeid vil ikke bare styrke den enkelte, men også arbeidslivet og samfunnet som helhet. Et prakteksempel på hvordan dette kan oppnås er Moving Mamas, en organisasjon som viser hvordan dører kan åpnes og arbeidsplasser skapes på flere måter. 

Vinner av bærekraftsprisen Gullspiren 2023 

Moving Mamas bidrar til FNs bærekraftsmål ved å tilby kommersielle tjenester som gir arbeid og inntekt til innvandrerkvinner, samtidig som de fremmer sosial inkludering og miljøbevissthet. Organisasjonen vant bærekraftsprisen Gullspiren 2023 for sitt bidrag til å redusere klimagassutslipp og forlenge levetiden til klær, samtidig som de løser et viktig samfunnsoppdrag. Kirstine Holst, gründer og styreleder av Moving Mamas og Head of Sustainability & Strategy i Sodexo, ble inspirert til å etablere organisasjonen etter egne opplevelser: 

– Jeg hadde kjent på det å bo i utlandet og ikke forstå kodene, og først og fremst det å ikke få brukt meg selv for det virket som ingen hadde bruk for mine ressurser. Jeg kjenner også generelt på en følelse av forpliktelse; jeg har vært heldig som er født i Norge og fått utdanning, og jeg kjente på det å ikke trekke opp stigen etter meg, men å gi noe tilbake, og til andre kvinner. Plutselig kom tidspunktet. Barna flyttet ut, jeg flyttet til Oslo. Det var blanke ark. Da begynte jeg å tenke på hvordan jeg kunne bidra med det jeg kan. 

Med bakgrunn fra næringslivet og noe innsikt i humanitære organisasjoner, hadde Holst et ønske om å forene dette i en annen inngang til å finne nye løsninger: 

– Det som er spennende med sosialt entreprenørskap er hvordan man bruker næringslivets verktøy for å løse sosiale problemer. Dette skiller seg fra andre sektorer ved å kombinere elementer fra ulike områder for å skape både sosial og økonomisk bærekraft, forteller Holst. 

Åpner dører og skaper arbeidsplasser 

Ved å benytte Moving Mamas’ tjenester, blir det skapt arbeid og inntekt for deres Mamas, samtidig som flere av FNs bærekraftsmål støttes. Kirstine Holst, med sin erfaring fra privat sektor, gikk inn i sosialt entreprenørskap for å inkludere grupper fra «utenforskapet» inn i arbeids- og samfunnslivet. 

Fra starten med de første seks innvandrerkvinnene, har Moving Mamas vokst til å bli en sosial virksomhet med imponerende resultater på deres triple bunnlinje: sosiale, økonomiske og miljømessige. Gjennom empowerment-program som “ACADEMY by MM” og med støtte fra den internasjonale partneren “Stop Hunger”, arbeider de med #WomenEmpowerment – noe som er nødvendig også i Norge. Programmene deres er skreddersydd for innvandrerkvinner som står lengst unna arbeidsmarkedet. I deres målgruppe står seks av ti utenfor arbeidslivet, mange med liten eller ingen formell kompetanse, og begrensede norskkunnskaper. Søsterselskapet, Mamas Mat AS, skaper også jobbmuligheter for de kvinnene som ønsker å arbeide med mat. 

Utfordringer og løsninger 

Tross suksessen er det mange utfordringer å håndtere samtidig. Holst påpeker viktigheten av fellesskap og støtte i starten: 

– Det er veldig riktig som du sier. For det er stort, og vi har en tenkning i Vesten som kanskje er litt sånn ‘først skal du få utdanning, så skal det ditt, så skal det datt’, ikke sant? Men når man er voksen, så fungerer ikke helt det løpet. Så det vi gjør i Moving Mamas, er at kvinner som kommer til oss, begynner å jobbe i gruppa med en gang og blir en del av et fellesskap. Vi har det som heter “Moving Mamas Academy”, hvor vi har mye støttehjul i begynnelsen. Og etter hvert, når en kvinne blir ansatt på vanlige vilkår, er det bare litt støttehjul. 

Holst forteller at de har sett at det å være en del av en gruppe er en viktig suksessfaktor. – Man er veldig overlatt til seg selv i et land som Norge, som verdsetter individualisme og selvstendighet. Kvinner som kommer til oss, kommer ofte fra mer kollektivistiske kulturer. Man kan jo tenke seg selv, hvis jeg hadde endt opp i Somalia og vært helt alene, ville det vært veldig tungt. 

Gründererfaringer, samarbeid og bredere perspektiver 

Som medgründer av Mamas Mat og Stiftelsen WE (Women Empowerment) balanserer Holst flere roller. Hun mener at brede samarbeid kan bidra til systemisk innovasjon og inkludering i arbeidslivet. De viktigste tiltakene for å oppnå større inkludering av marginaliserte grupper er ifølge henne samarbeid mellom offentlige og private aktører, hvor man sammen kan fremme arbeidsinkludering og sosial innovasjon. I sin rolle som Head of Sustainability & Strategy i Sodexo integrerer Holst erfaringene fra Moving Mamas i sitt arbeid med bærekraft og strategi. Hun forteller at hennes arbeid i Sodexo drar nytte av innsikten hun har fått gjennom sine andre initiativer, noe som styrker selskapets bærekraftsarbeid. 

Lytt til denne episoden og få med deg suksesshistoriene fra Moving Mamas, både på individnivå og for organisasjonen som helhet. Utforsk hvordan Moving Mamas balanserer de sosiale, økonomiske og miljømessige aspektene ved deres virksomhet. Dette innebærer å sikre at organisasjonen ikke bare er økonomisk levedyktig, men også sosialt ansvarlig og miljømessig bærekraftig. 

Lytt til episoden her:

…eller finn den på andre plattformer hvor du vanligvis hører på podcaster.

 

FLERE EPISODER