EPISODE 120: Statsbudsjettets dilemma: Olje, innovasjon og Norges fremtid

I en tid hvor teknologisk utvikling skjer i rekordfart og Norges økonomiske landskap forandres, hvordan svarer statsbudsjettet på disse endringene? Nestleder i Miljøpartiet De Grønne, Ingrid Liland, og stortingsrepresentant for Senterpartiet, Willfred Norlund, kaster lys over dette brennende temaet.  

 

Fredag 6. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Som tradisjonen tilsier, hadde de allerede hintet om flere av forslagene i dagene før budsjettfremleggelsen. Liland og Norlund utforsket Norges nåværende økonomiske landskap, regjeringens prioriteringer, og den enormt innflytelsesrike rollen teknologi og innovasjon spiller for nasjonens fremtid. 

Det er tydelig at det er delt oppfatning om regjeringens respons på teknologiske endringer. Noen mener at de henger etter i å tilpasse seg disse endringene, mens andre ser et landskap som er fullt av potensial og muligheter.  

Vi har ikke kapasitet til å gjøre alt på en gang, uten å blåse alle handlingsreglene påpeker Norlund og understreker utfordringene Norge står overfor.  

En av de sentrale diskusjonene i podkasten berører Norges avhengighet av olje. Hvordan kan vi diversifisere økonomien vår? Er det realistisk å forvente en enkelt, ny industri som kan erstatte oljeinntektene? Og hva med de dyktige fagfolkene som for tiden arbeider innen oljesektoren? Kan deres ekspertise omdirigeres til å drive innovasjon i nye startups og høyteknologiske næringer? 

Så lenge vi nå ikke faktisk omprioriterer fra olje- og gassindustrien til nye næringer, blir vi avhengig av politikere som blir sittende og peker ut nye vinnere, trekker Liland frem. 

  Diskusjonen går videre til debatten om hvorvidt regjeringen bør «plukke vinnernæringer» eller om næringslivet selv skal bestemme. Med skiftende globale trender, kan man argumentere for at en dynamisk tilnærming, hvor man kontinuerlig evaluerer og justerer, kan være nøkkelen. 

Hele episoden finner du her:

… eller du kan se den på Youtube.

 

FLERE EPISODER