EPISODE 133: Teknologi og trygghet: Beskyttelse av barn og unge på nettet

Ifølge Medietilsynet har 90 prosent av 9-18-åringer et eller flere sosiale medier. Samtidig viser tall fra Norsk filminstitutt og Kantar at 96 prosent av barn mellom 7 og 14 år spiller dataspill. Som i det virkelige liv med skole og fritidsaktiviteter, trenger barn og unge trygge rammer også på internett. Men hva om løsningen i seg selv ligger i teknologi?

Aiba AS utvikler løsninger for å trygge barn og unge på nett ved å avdekke «cyber grooming» ved hjelp av kunstig intelligens. Denne AI-teknologien analyserer atferdssignaler som tasterytme, kommunikasjon med andre og innhold i tekst. Fra teknologimiljøet på Gjøvik har daglig leder og medgründer i Aiba AS, Hege Tokerud, kommet til studio sammen med Ingvild Strand von Krogh, leder for teknologipolitikk i Abelia. Aiba AS startet som et forskningsprosjekt med mål om å bruke teknologi til å beskytte barn på nett.

– Det vi har gjort, er å analysere adferd, som hvordan barn oppfører seg i et spill. Er du der for å spille? Er du der for å tekste? Hvor mange venner har du? Dette kan være en type adferd. Vi analyserer også innholdet i samtaler. Vi har trent opp systemet vårt til å identifisere et barn og hvordan en voksen oppfører seg. Vi analyserer samtalen mens den pågår, og kan i sanntid identifisere om dette begynner å bli en høyrisikosamtale, eller om det er en helt OK samtale, forteller Tokerud.

Utfordringer med finansiering

– De siste to årene har det vært en nedgang i investeringer. Investorer holder mer igjen på grunn av økt usikkerhet i verden. Renten stiger, og det kan nesten være mer lønnsomt å sette penger i banken enn i start-ups. For eksempel, da vi skulle hente penger i forrige runde, var vi valgt ut som et av de fem beste AI-selskapene i verden på en konferanse i Texas. Vi var klare til å hente penger fra amerikanske investorer. Hva skjer dagen etter at vi lander? Jo, Silicon Valley Bank går konkurs. Den største banken i USA, der de fleste start-ups har pengene sine. Det er mye uforutsigbarhet for tiden, forteller Tokerud.

Ingvild Strand von Krogh påpeker at endringer i det geopolitiske landskapet påvirker mange nivåer, og det er også en økende følelse av politisk risiko i Norge i dag, noe som bekymrer mange.

– Mange gründere opplever skattepolitikken som problematisk. Arbeidsgiveravgiften som nå heldigvis fjernes igjen, og exitskatten har skapt store bølger. Exitskatten anses av mange som unødvendig og problematisk, spesielt fordi den skaper utfordringer for gründere og næringslivsbedrifter. Formuesskatten gjør det også vanskeligere å tiltrekke talent fra utlandet, noe som er avgjørende for bedrifter som opererer på et internasjonalt marked. For selskaper som vårt, som er avhengig av internasjonal mobilitet, skaper dette ytterligere utfordringer, forklarer von Krogh.

Tokerud kjenner seg igjen i problemene som oppstår på grunn av de stadig flere lovendringene som påvirker start-up-miljøet.

– Det er dessverre kun de færreste, rundt 1 av 10 bedrifter, som lykkes i markedet. Vi må sette en høy verdi på selskapet nå for å unngå for høy utvanning når vi henter penger fra investorer. Som noen sa, det er som å måtte skatte av et flakslodd før du har begynt å skrape på det – du kan vinne en million, men må betale skatt før du vet gevinsten. Det er bak mål. Vi ønsker å betale skatt og gjøre opp for oss, men ikke før vi har lykkes,» sier Tokerud.

 

Så, hva kan vi lære av Aiba AS og lignende case om hva som er god politikk for å skape omstilling og endring i Norge? Dette er et stort spørsmål og i følge von Krogh må vi se på faktorer som skattepolitikk og tilgjengelig kapital. Myndighetenes virkemidler bør være utløsende og sikre at bedriftene får kapital i de periodene de ikke får det fra andre kilder. Det er avgjørende at disse virkemidlene har høy risikovilje. Bedriftene melder ofte tilbake til oss at kompetansemangel er en stor utfordring. Derfor må vi både tiltrekke smarte hoder til Norge og justere utdanningssystemet for å sikre at vi utvikler dyktige fagfolk hjemme.

 

Hør hele episoden og lær hvordan Aiba AS’ teknologi fungerer i praksis. Oppdag hvordan deres AI-løsninger har stoppet faktiske overgrep og gjort en betydelig forskjell i barn og unges liv. Hvilket ansvar har foresatte når det gjelder barnas digitale rettigheter, og hvordan finner man balansen mellom foreldrenes ansvar og teknologiske løsninger for å beskytte barn på nett? For å kunne vokse og videreutvikle sin teknologi, trenger selskaper som Aiba AS riktig kompetanse. Hør om utfordringene disse selskapene møter når det gjelder å tiltrekke seg talentfulle fagfolk og sikre nødvendig kapital.

 

FLERE EPISODER