EPISODE 135: Ungdom og Næringspolitikk

Ungdommen har en avgjørende rolle i utformingen av fremtidens næringsliv. Ved å inkludere dem aktivt i diskusjoner om næringspolitikk og skape bedre forståelse for hvordan næringslivet påvirker deres fremtid, kan vi sikre en bærekraftig og dynamisk økonomi for kommende generasjoner. Astrid Hoem og Ane Breivik, ledere i AUF og Unge Venstre er gjester i denne ukens episode av Fremtidens Næringsliv. 

 

Det er kanskje ikke ord som «rammevilkår», «virkemiddelapparatet» og «venture capital» som fanger interessen til norsk ungdom, men det er likevel bemerkelsesverdig hvordan næringslivet fortsatt spiller en dominerende rolle både i mediebildet og den politiske dagsordenen. Med dedikerte nyhetskanaler er det tydelig at næringspolitikk er en viktig del av den offentlige samtalen. Selv om dagens unge kanskje har blitt mindre opptatt av klima- og miljøspørsmål, forblir dette blant deres største bekymringer. En naturlig konsekvens burde da være en økt interesse for omstillingen av næringslivet mot en grønnere fremtid. Men er dette tilfellet?

Astrid Hoem og Ane Breivik, peker på at ungdommen i dag er sterkt opptatt av sosiale rettferdighetsspørsmål, mental helse og fremtidsutsikter når det gjelder arbeidsmarkedet. Selv om miljøspørsmål har vært dominerende tidligere, har andre problemstillinger også kommet i fokus.

– Det er jo en stadig bekymring at man har tilstrekkelig med kompetanse for fremtiden. Fremtidens næringsliv kommer til å innebære nye grønne jobber i den grønne omstillingen vi står i. For å ha en god klima- og miljøpolitikk, må man også ha en god næringspolitikk etter min mening. Alt henger sammen i det store bildet, sier Breivik.

Både Hoem og Breivik merker en viss avstand til det de kaller «voksne» saker som næringspolitikk. Samtidig understreker de at dette ikke nødvendigvis er fordi ungdommen ikke bryr seg, men heller fordi disse sakene ofte presenteres en måte som ikke treffer deres interesser eller språk. 

– Den tiden vi er i nå med mangel på riktig kompetanse og nok folk, så ser man jo i hvert fall hvor viktig rolle næringslivet spiller. Veldig mange steder gir man mye større grad av fagbrev i bedrift, man går til NAV og spør, har dere noen folk til oss? Vi trenger liksom å lære opp folk i bedrifter, vi trenger de folka. Også hvis vi kommer til et tidspunkt der vi på en måte matcher mer etterspørsel og kompetanse, så håper jeg at man holder på mye av det man gjør i veldig stor grad nå da, fordi at man ser at flere unge også kommer ut i arbeidslivet som kanskje ikke hadde vært det hvis ikke, sier Hoem. 

 

For å sikre en bærekraftig økonomisk fremtid i Norge, må vi skape nye arbeidsplasser og bedrifter. Ifølge Abelias omstillingsbarometer er Norge godt tilrettelagt for oppstart av bedrifter; det er mindre byråkratisk og krevende enn mange tror, med lave kapitalkrav og et solid sikkerhetsnett. Til tross for dette ser man at motivasjonen for å starte bedrifter er betydelig lavere i Norge enn i andre land. Hoem, har flere tanker om hvorfor det kan være slik:

– Jeg tror at særlig nå er det en opplevelse av at man lever i en enormt utrygg tid. Det ser man også på studievalgene som unge gjør, at de velger tryggere. For bare ti år siden har jeg hørt om mange flere som studerte bistand på Universitetet i Oslo.

Næringspolitikk handler om folk og hvilke forutsetninger de har i det fremtidige næringslivet og arbeidslivet. Et begrep som er i vinden globalt er «just transition» eller rettferdig omstilling. Utdanning og videreutdanning er viktig for begge parter, og dette er også relevant for unge som i stor grad fortsatt sitter på skolebenken. Dere har nevnt dette kort, begge to. Hva tenker dere om begrepet rettferdig omstilling? Og hva tenker unge om det?

– Jeg tror det er umulig å løse klimakrisa uten rettferdig omstilling. Hvis man mister det folkelige engasjementet bak klimakrisen, blir det vanskelig å få til. Man har sett noen reaksjoner rundt omkring nå i EU-valget, med ganske mange som har gått langt til høyre og støtter den ytre høyre siden, sier Breivik.

Ungdommen har en avgjørende rolle i utformingen av fremtidens næringsliv. Ved å inkludere dem mer aktivt i diskusjoner om næringspolitikk og skape bedre forståelse for hvordan næringslivet påvirker deres fremtid, kan vi sikre en bærekraftig og dynamisk økonomi for kommende generasjoner. 

Hele episoden finner du hvor enn du hører podkast – eller lytt her:

… eller der du lytter til podkast.

 

FLERE EPISODER