EPISODE 107: Utvikling av det globale sør: Scatec og Norfund i frontlinjen for bærekraftige investeringer

Afrikanske og latinamerikanske investeringer representerer spennende fremvoksende markeder med mange viktige land som kan bidra positivt til det grønne skiftet. 

 

I den nyeste episoden av Fremtidens Næringsliv diskuterer Ann-Mari Lillejord, Executive Vice President for Europa og Latin-Amerika i Scatec, og Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund, utviklingen i disse regionene. Hva er de største utfordringene for bærekraftig økonomisk utvikling i det globale sør? Hvordan kan vi overvinne disse utfordringene? Hvordan kan selskaper som Scatec og Norfund bidra til å fremme bærekraftig utvikling i det globale sør? 

– Mye dreier som holdning, risikovilje og å tørre å utforske nye områder og nye muligheter. Norge er et lite land med et begrenset antall relevante selskaper. Men vi er også en av verdens største investorer gjennom oljefondet og det vi har i finansformue, sier Thorleifsson.  

Scatec, som Lillejord forklarer, er involvert i utvikling, bygging, eierskap og drift av solenergianlegg i flere lavkostland. De spesialiserer seg på produksjon av elektrisk energi. Det norske selskapet har et sterkt fokus på bærekraftig utvikling og bidrar til overgangen til fornybar energi ved å levere pålitelig og ren energi til ulike markeder. Gjennom sin ekspertise og erfaring har Scatec etablert seg som en viktig aktør innenfor fornybar energi og jobber aktivt med å fremme bærekraftige løsninger. 

– Når det gjelder investeringer i det globale sør, er det viktig å huske at mye av den økonomiske veksten vil finne sted i disse områdene i fremtiden, og klimautfordringer er ekstremt viktige i den sammenhengen. Derfor er fornybar energi svært viktig. Vi må benytte oss av norsk kompetanse gjennom selskaper som Scatec for å fortsette å stimulere oss til å utvikle prosjekter. Samtidig må Norge som stat fortsette å bidra ved å tildele midler og ressurser til mer klimavennlige prosjekter, sier Lillejord.

 

ESG som suksessfaktor: Fra papirarbeid til handling

Norfund, derimot, er statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. Deres hovedmål er å skape jobber og forbedre levekårene ved å investere i virksomheter som fremmer bærekraftig utvikling. Norfund eies og finansieres av den norske stat og spiller en avgjørende rolle i å styrke privat sektor i utviklingsland. Som et investeringsfond er Norfund villig til å påta seg høyere risiko enn mange andre investorer, noe som gjør det mulig å etablere bærekraftige virksomheter med høyt potensial for både lønnsomhet og utvikling. Norfund samarbeider med ulike aktører, inkludert offentlige og private sektorer, for å mobilisere finansiering og fremme bærekraftig økonomisk vekst i det globale sør. Thorleifsson forteller om utfordringer de har møtt i forbindelse med overgangen til det det grønne skiftet: 

– Noen av samarbeidspartnerne vi hadde for noen år siden ble ganske slitne av kravene Norfund stilte til rapportering av både ESG-undersøkelser (Environmental, Social, and Governance). Men etter hvert innså man at grundighet på dette området gir styrke. Nå er selskaper som Scatec like profesjonelle som Norfund når det gjelder ESG. Mange private investorer har også løftet ESG-aspektet, fordi de ser at det er utrolig viktig for total suksess. Det handler ikke lenger bare om å krysse av for noe eller ha blanke sider i en årsrapport, det handler om at det er kjernen i det vi gjør. 

Ann-Mari Lillejord er helt enig i dette og legger til: 

– ESG er ryggraden i det vi driver med. Det er utfordrende, men også morsomt og givende. Det er en viktig del av alt vi gjør, fra vi begynner å undersøke prosjekter på bakken, til vi utvikler dem og samarbeider med menneskene rundt. Det er ekstremt viktig å gjøre det riktig og ha fokus på ESG både under byggingen og når vi eier og driver anleggene. Så dette handler ikke bare om papirarbeid, det er faktisk det vi leverer.

 Både Scatec og Norfund spiller en betydningsfull rolle i å fremme bærekraftig utvikling og investeringer i det globale sør. Deres arbeid tar sikte på å takle utfordringene knyttet til energifattigdom, klimaendringer og økonomisk ulikhet, og de er aktivt engasjert i å skape positive endringer gjennom sine prosjekter og investeringer. Ann-Mari Lillejord og Tellef Thorleifsson forteller også om vellykkede prosjekter de jobber med. Bli med og lytt til deres perspektiver, suksesser, hindringer og deres visjon for en mer bærekraftig fremtid.  Hele episoden finner du hvor enn du hører podkast – eller lytt her: 

… eller der du lytter til podkast.

 

FLERE EPISODER