Bærekraftsnytt

Gjenvinning av oljeplattformer, havvind-jobber, og karbonfangst i USA

Norge kan få 50 000 nye jobber i havvind, ifølge ny rapport.

AF Gruppen og Aker Solutions danner resirkulerings-selskap

Tidligere denne uken signerte AF Gruppen og Aker Solutions en intensjonsavtale for å slå sammen de to selskapenes eksisterende offshore decom-operasjoner til et 50/50-eid selskap. Målet er å skape en ledende global aktør for miljøvennlig resirkulering av offshoreinstallasjoner. Gjenbruk av stål har 70% lavere CO2-utslipp enn malmbasert produksjon.

Ved å etablere en rendyrket, fokusert aktør som kan gjenvinne globale offshoreinstallasjoner, har partene til hensikt å «gi et betydelig bidrag til en bærekraftig, grønn omstilling av offshoresektoren».

– Vår ambisjon er å etablere en unik resirkuleringsaktør, som er posisjonert for å tilby en total dekommisjoneringsløsning for det globale resirkuleringsmarkedet til havs. De to partene har komplementære styrker og egenskaper, med potensial til å bygge et ledende globalt selskap. Sammen skal vi levere på de grønne, sirkulære ambisjonene som er skissert i FNs bærekraftsmål, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen, til AT.

Resirkulering av stål fra nedlagte oljeplattformer er et betydelig bidrag til å redusere klimagassutslippene sammenlignet med ordinær stålproduksjon. En mer sirkulær økonomi er viktig for å nå  FNs bærekraftsmål nummer 12 omhandler å sikre ansvarlig forbruk og produksjon.

Ny rapport: Havvind kan gi mer enn 50 000 nye jobber

En ny rapport fra Vårgrønn og Agder Energi viser at havvind kan gi over 50.000 nye arbeidsplasser innen 2050. – Ingen annen ny industri i Norge er i nærheten av å ha det samme potensialet, sier Vårgrønn-sjefen til E24.

Norge kan skape mellom 50.000 og 66.000 årsverk innen havvind, og skape verdier for 80 milliarder årlig. Det anslår en ny analyse gjennomført av Thema Consulting Group på oppdrag fra Vårgrønn og Agder Energi. Rapporten ser på verdiskapning og sysselsetting i Norge, og inkluderer ingen statlige subsidier.

Omkring 40 prosent av sysselsettingen og verdiskapingen er knyttet til havvindprosjektene i Norge, mens resten knytter seg til norske aktørers leveranser til havvindprosjekter i Europa og resten av verden.

Ifølge rapporten vil leverandørindustriens samlede omsetningsandel øke fra rundt 30 prosent i 2030 til 50 prosent i 2040 og videre til 60 prosent i 2050. Til sammenligning har norske leverandører i olje- og gassvirksomheten en markedsandel på opp mot 60 prosent på norsk sokkel.

GK med ambisjoner om å halvere egne utslipp

Entreprenør-gigantens ambisjon er å halvere egne utslipp innen 2030 og at halvparten av kundeporteføljen skal være klimanøytral innen 2035, kommer det frem i bærekraftsrapporten for 2020.

– Vi vet at vår næring globalt står for 40 prosent av energibruken og klimagassutslippene, og det kan ikke fortsette. I vår rolle sitter vi på en sentral del av løsningen på klimaproblemene, og bidrar gjennom å levere smarte og energieffektive løsninger, sier konsernsjef Kim Robert Lisø i GK.

Selskapet har satt seg ambisiøse klimamål og er allerede godt i gang med å redusere egne utslipp, med litt ekstra drahjelp fra koronapandemien.

– Vi skal halvere egne utslipp innen 2030, og vi skal bidra til at halve kundeporteføljen vår skal være klimanøytral i 2035. Vi er modige nok til å si: Vi skal være et klimaforbilde. I 2020 har vi redusert våre egne klimagassutslipp med 19 prosent, og overgang til flere elektriske biler har gitt god effekt. Samtidig må vi erkjenne at 10 prosent av utslippskuttet i 2020 skyldes nedgang i flyreiser, en av få positive effekter av pandemien, sier Guro Steine, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i GK.

GK skal jobbe systematisk med miljø og klima, sosialt ansvar og forsvarlig selskapsstyring. Selskapets strategiske valg skal sikre at GK bidrar i den store dugnaden som er nødvendig for å nå Parisavtalen og FNs 17 bærekraftsmål.

Equinor satser på karbonfangst i USA 

Equinor undertegnet tirsdag en intensjonsavtale med amerikanske U.S. Steel om å utforske mulighetene for hydrogen og karbonfangst i tre amerikanske stater.

U.S. Steel som er blant verdens største stålprodusenter har store industrianlegg i delstatene Ohio, West Virginia og Pennsylvania. Tirsdag inngikk selskapet en intensjonsavtale med Equinor hvor de sammen skal se på mulighetene hydrogen og karbonfangst, også kalt CCS.

Satsingen vil skje i Appalachene og vil ifølge U.S. Steel være et viktig bidrag mot et nullutslipp innen 2050 i USA, melder e24.

Equinor, som allerede har store planer for å etablere produksjon av såkalt blått hydrogen i Europa, fra naturgass og hvor CO2 blir lagret, ser for seg en lignende utvikling i USA.

– En hydrogen og CO2-hub i Appalachene, hvor man bruker regionens reserver av naturgass og samtidig fanger og trygt lagrer utslippene, vil være et viktig verktøy for å møte ambisjonene fra den nasjonale industrien i USA om å nå målene om nullutslipp, sier landsjef for USA, Chris Golden i Equinor på selskapets hjemmesider.

 

FLERE HISTORIER

Bærekraftsnytt: Gjenvinning av oljeplattformer, havvind-jobber, og karbonfangst i USA

Norge kan få 50 000 nye jobber i havvind, ifølge ny rapport.

Les mer

Bærekraftsnytt: Endelig nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

Norge er i verdenstoppen på å nå bærekraftsmålene, men i bunnsjiktet når det gjelder effekt på andre lands evne til...

Les mer

Bærekraftsnytt: Strategi for sirkulærøkonomi, 1500 milliarder til finansiering av bærekraftig omstilling, kvinner i finans og taksonomi

Det kan bli mange tusen arbeidsplasser innen sirkulærøkonomi, ifølge regjeringens ferske strategi.

Les mer