Bærekraftsnytt

Grønn ammoniakk, endring av det norske matsystemet, og Storebrand topper klimaindeks

To nye grønne ammoniakkprosjekter på Herøya og i Arendal kan være startskuddet for en norsk fremtidsindustri.

Full fart for grønn ammoniakk  

Yara, Statkraft og Aker lanserte 16. august sitt grønne ammoniakkprosjekt på Herøya. Sammen har de etablert et felles selskap kalt Hegra. Under Arendalsuka presenterte også Grieg Edge og Arendals Fossekompani sine planer for grønn ammoniakk, de har etablert selskapet North Ammonia som et joint venture.

Selskapene skal produsere henholdsvis 400.000 og 100.000 tonn grønn ammoniakk årlig, og kan utgjøre en betydelig faktor for å få ned utslippene på land og til sjøs.

For Hegras del er det i første omgang Yara sitt anlegg på Herøya som skal bygges om, og etter planen være klart i 2026. North Ammonia skal lokaliseres i Arendal, med et pilotanlegg som bygges allerede til neste år og fullskala anlegg i 2024 eller 2025.

Som ledere av selskapene som kan spille en viktig rolle i fremtidens næringsliv er det valgt erfarne menn. Styreleder i Hegra er Auke Lont, tidligere Statnett-sjef. North Ammonia får konserndirektør Morten Henriksen i Arendals Fossekompani som styreleder og Vidar Lundberg fra Grieg Maritime som administrerende direktør.

At kjøpere er villigere til å betale merkostnadene for den grønne ammoniakken, kapasitet i kraftnettverket Enova-støtte og differansekontrakter trekkes frem som viktig for realisering av partene bak Hegra.

Varsler bærekraftig taktskifte for norsk matproduksjon

Nå skal norsk matproduksjon i en grønnere retning. Tirsdag ble fem områder for varig og bærekraftig endring i norsk matproduksjon presentert for landbruks- og matministeren: matsvinn, emballasje, ressurser, maten og teknologien. Bak initiativet står NorgesGruppen, Tine, Bama, Yara, Coca-Cola, Nortura, PwC og Arntzen de Besche.

NMBU har bidratt med faglig råd til arbeidet, som har vært organisert gjennom Skift – Næringslivets klimaledere. Medlemsorganisasjonen består av klimaledere i næringslivet som ønsker å være pådrivere for at Norge når sine klimamål innen 2030 og går foran for å vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet.

Aktørene bak notatet har satt mål frem mot 2030, inngått felles forpliktelser og samtidig uttalt noen forventninger til myndighetene for å kunne akselerere det grønne skiftet.

Virksomhetene vil gjennom felles initiativer bidra til konkrete og varige endringer i matsystemet, kutte klimagassutslipp og samtidig styrke konkurransekraften for norsk matproduksjon.

Storebrand på topp i klimaindeks 

I en ny klimaindeks som ble publisert av PwC, ender Storebrand i beste klasse, som eneste finansaktør. Det er konserndirektør for kommunikasjon, bærekraft og næringspolitikk i Storebrand, Karin Greve-Isdahl, godt fornøyd med, sier hun til Finanswatch.

– Som i resten av vår sektor er de aller største utslippene våre indirekte, gjennom innkjøp og selskapene vi er investert i. Vårt største bidrag er gjennom investeringene våre, hvor vi har mest makt til å påvirke indirekte utslipp, sa Greve-Isdahl til avisen.

Storebrand viste også at de kutter klimagasser i takt med krav og forventninger fra Parisavtalen de siste tre årene. I tillegg til et aktivt eierskap mener de at det er viktig å bruke selskapets innkjøpsmakt. De gjør innkjøp for 2,6 milliarder i året og i fjor lanserte de en ny innkjøpsstrategi, hvor de ønsker at leverandørene deres skal være klimanøytrale i sine utslipp innen 2025.

Ukas podkast: Det mangler ikke penger til det grønne skiftet

Selskapene Oljefondet eier må ha en forretningsplan i tråd med en verden som når klimamålene, ellers kan pensjonspengene være i fare. Det viser en fersk rapport fra Martin Skanckes ekspertgruppe, som anbefalte at Oljefondet bør kreve at selskapene de investerer i skal ha en plan for å bli utslippsfrie.

Denne uken har Thina Saltvedt, sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea, og Martin Skancke, styreleder i Principles for Responsible Investment, vært gjester i Podkasten Fremtidens Næringsliv for å snakke om klimamålene vi burde sette for Oljefondet.

Skancke har vurdert klimarisiko for regjeringen i 2017, og tidligere i august satte regjeringen ned et utvalg som skal finne ut hvordan Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050.

Thina Saltvedt har et tilsvarende mandat, hun er nylig utpekt som leder for et utvalg som skal vurdere klimavennlige investeringer. Tilgjengelig der du hører podkast eller her.

 

FLERE HISTORIER