EPISODE 41: – Det mangler ikke penger til det grønne skiftet

https://shows.acast.com/fremtidensnaeringsliv/episodes/thina-saltvedt-og-martin-skancke-det-mangler-ikke-penger-til

Selskapene Oljefondet eier må ha en forretningsplan i tråd med en verden som når klimamålene – ellers kan pensjonspengene være i fare. Det viser en fersk rapport fra Martin Skanckes ekspertgruppe, som anbefalte at Oljefondet bør kreve at selskapene de investerer i skal ha en plan for å bli utslippsfrie.

Martin Skancke leder ekspertgruppen for klimarisiko i Oljefondet (Statens pensjonsfond utland, SPU), som la frem sin rapport 20. august.

Anbefalingen: NBIM bør sette et overordnet klimamål for hele Oljefondets portefølje.

Oljefondet har andeler i ~1,5 % av verdens børsnoterte selskaper. Om fondet følger anbefalingen, må disse selskapene ha en plan for å forholde seg til klimarisiko. Det innebærer mer enn fysisk risiko, som flom og ekstremvær.

– I Norge kan vi se indirekte fysiske risikoer, som f.eks. matvaremarkedene – med tørke og endrede kornpriser, og prisene på soya som innsatsfaktor i lakseproduksjon. Det er jo uendelig med forsyningskjeder. Og norsk næringsliv er integrert i et helt økonomisk system.

Men hva om verden faktisk når Parismålene? Klarer selskapene vi eier å omstille seg? Der mener Skancke at eierskapsarbeidet kommer inn.

– Det er forholdsvis lett ved å selge seg ut og sette hele fondet i tech-selskaper som knapt har utslipp selv. Men det er ikke det vi snakker om. Vi snakker om å gå inn i hvert enkelt selskap, og undersøke: har dette selskapet en omstillingsplan som tar dem inn i et lavutslippssamfunn? Dette tenker jeg er veldig godt tilpasset fondets økonomiske interesser.

Skancke har vurdert klimarisiko for regjeringen i 2017, og tidligere i august satte regjeringen ned et utvalg som skal finne ut hvordan Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050

Thina Saltvedt har et tilsvarende mandat – hun er nylig utpekt som leder for et utvalg som skal vurdere klimavennlige investeringer.

– Hvilke virkemidler har vi i dag, og hva trengs for å nå utslippsmålet fremover i tid? 

Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner, men én ting ser hun allerede:

– Det er ikke mangel på penger i markedet, men det er mangel på grønne prosjekter.

 

FLERE EPISODER

Bærekraftsakseleratoren

Et aspekt ved bærekraftsutfordringene er å identifisere og skalere innovative løsninger. Det er målet med Equinor and ...

Les mer

Kort forklart: EU-taksonomien

EUs taksonomi over bærekraftige økonomiske aktiviteter vil bli formelt vedtatt i sommer. Her er en kjapp guide til hvord...

Les mer