Bærekraftsnytt

FNs høynivåuke, mindre midler til grønne skip og lovnader om karbonnøytralitet i oljesektoren

Investeringsstans i kullkraftverk, flere midler for klimainvestering og økt fokus på samarbeid var blant høydepunktene under høynivåuken på FNs generalforsamling denne uken. Milliarder til å løse verdens matutfordringer ble lovet under FNs matmøte. I tillegg forplikter flere av verdens største oljeselskaper til å bli karbonnøytrale innen 2050, og pengesekken snurpes inn for grønne skip.

Denne uken startet høynivåuken på FNs generalforsamling i New York, hvor flere nyheter i et globalt perspektiv ble fremmet. En av dem var at Kinas president Xi Jinping annonserte at folkerepublikken ikke lengre vil investere i kullkraftverk utenfor egne landegrenser.

E24 skrev at dette vil stanse 55 prosent av alle nye kullprosjekter i verden, og 70 prosent av alle kullkraftverk er avhengige av kinesisk finansiering. Zero sin nye leder, Sigrun Aasland kalte det «den beste klimanyheten på mange å

– Kina vil trappe opp støtten til utviklingsland til å utvikle grønn og fornybar energi, og vil ikke lenger bygge nye kullkraftverk i utlandet, sa Xi Jinping i FNs hovedforsamling ifølge E24.

Flere andre statsledere, blant dem Boris Johnson, Angela Merkel og Erna Solberg la frem strategier og mål for hvordan verdenssamfunnet skal sikre økt biologisk mangfold, grønne investeringer og omstilling til bærekraftig industri.

Høynivåuken på generalforsamlingen avsluttes denne uken.

Milliarder for å stoppe sult og overvekt

Stater, organisasjoner og selskaper forpliktet seg til å bidra med flere milliarder dollar for å løse problemer knyttet til mat, under torsdags FNs møte for matsystemer. «UN Food System Summit» er en del av FNs generalforsamling og samlet matindustrien, stater og organisasjoner fra hele verden for å samarbeide, og løse problemer knyttet til sult, ernæring, bærekraft og ulikhet. 2 milliarder mennesker i verden har ikke nok mat, og like mange er overvektige. Blant penge-forpliktelsene var Bill and Melinda Gates Foundation som skal bidra med 900 millioner dollar over fem år, og USA annonserte at de vil bruke 10 milliarder dollar, hvorav halvparten utenfor landet på å løse matutfordringer. 100 land skal lage nasjonale «pathways» for bærekraftige matsystemer. Alle var riktignok ikke fornøyde, og møtet ble kritisert for å være for tett knyttet til næringslivet og dets interesser og ikke gjorde nok for å få bukt med «makt-ubalansen de store selskapene har over verdens matsystemer», ifølge AP News.

Nullutslipp fra oljegiganter

Flere av verdens største oljeselskaper annonserte intensjonen om å nå oppnå karbonnøytralitet innen 2050. Noen av selskapene er Saudi Aramco (Saudi Arabia), BP (Storbritannia), Chevron (USA), CNPC (Kina), Eni (Italia) og Equinor, med flere. De er organisert gjennom Oil and Gas Climate Initiative som er tolv av verdens største olje- og gassprodusenter, og står for rundt 30 prosent av produksjonen i verden.

«Vi støtter det globale behovet for å forflytte oss til en netto nullutslippsfremtid, også kalt karbonnøytralitet. Dette vil kreve internasjonalt samarbeid og en energiovergang samt reduksjon i drivhusgassutslipp fra olje og gass», skriver gruppen i en pressemelding.

Mindre midler til hybridiseringen av skip

På hjemmebane snurper Enova igjen pengesekken noe til hybridisering av skip. Siden 2018 har foretaket delt ut flere milliarder til å modernisere norske skip og tilrette for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon, men i år er siste frist for å motta midlene.

– Tilbakemeldingene fra rederne er at deres insentiver for å bygge om til lavutslippsløsninger forsvinner. Årsaken til dette er at de må ta all kostnaden selv, og slike store investeringer blir ikke gjort uten at rederne absolutt må, sier Gunvald Mortvedt, administrerende direktør i SEAM til Haugesunds Avis.

Bedriften har levert hybridløsninger til en rekke fartøyer, inkludert offshorebaserte skip.

 

FLERE HISTORIER

Bærekraftsrapportering gir muligheter på børs

For femte året på rad analyserte The Governance Group bærekraftsrapporteringen for Oslo børs’ 100 største selsk...

Les mer

Livepodkast fra Bærekraftskonferansen

Se livesendingen med noen av landets fremste på bærekraft: Nikolai Astrup, Dag-Inge Ulstein, Kristin Halvorsen, Isa Mali...

Les mer

Joe Biden under det digitale klimamøtet. Foto: Skjermdump

Bærekraftsnytt: Dobler utslippskutt

Joe Biden holder på med en miljøpolitisk snuoperasjon, og kunngjorde under hans digitale klimamøte at USAs utslippskutt...

Les mer