Energi

Fusjonsgjennombrudd

For første gang har en fusjonsreaktor produsert mer energi enn den forbruker.

I en laserdrevet testreaktor har amerikanske forskere ved Lawrence Livermore National Laboratory i California nådd antenning. Dette er punktet hvor fusjonsreaksjonen produserer mer energi enn laserne tilfører for å danne reaktiv plasma.

USAs energidepartement kaller milepælen for et «betydelig vitenskapelig gjennombrudd», skriver NYT.

En uttalelse fra departementet er ventet tirsdag kl. 16, norsk tid.

Selv om antenning er et betydelig fremsteg i seg selv, gir ikke eksperimentet overskuddsenergi. De 192 laserne må nemlig lades; bare en liten andel – om lag 1 % – er energi som overføres til hydrogenatomene som fusjonerer.

Dermed er verden fortsatt langt unna fusjon som en løsning på klimakrisen.

Hvordan fungerer fusjon?

Fusjon er stjernenes egen motor – ved å fusjonere hydrogen til det lettere grunnstoffet helium, omdannes differansen i masse til ren energi gjennom Einsteins historiske ligning: E = mc².

Alle verdens eksisterende kjernekraftverk er fisjonsreaktorer, som splitter uranatomer og produserer radioaktivt avfall. Dette er et av de tyngstveiende argumentene mot kjernekraft, men er ikke et problem i fusjonsreaktorer.

Samtidig er atomkraft en av energikildene med lavest miljøpåvirkning, både på natur og klima.

Hør hvorfor kjernefysiker Sunniva Rose mener atomkraft er fremtiden:

 

FLERE HISTORIER

Naturmangfold: Sintef-studie: Havbunnsmineraler trengs ikke i det grønne skiftet

Behovet for syv av mineralene som er sentrale for fornybar teknologi vil mangedobles hvis verden skal nå klimamålene. N...

Les mer

Nils Klippenberg overleverer rapporten til Amund Vik, statssekretær i OED. Foto: Screenshot / DNV

Energi: Ny DNV-analyse: Europas gassbehov halveres

EU har snudd på en femøring: Gassbehovet vil falle fra 310 til 170 Gm3 i 2050, beregner DNV i deres årlige Energy Trans...

Les mer