Naturmangfold

Sintef-studie: Havbunnsmineraler trengs ikke i det grønne skiftet

Behovet for syv av mineralene som er sentrale for fornybar teknologi vil mangedobles hvis verden skal nå klimamålene. Nå kan det estimerte behovet reduseres med 58 % – og gjøre havbunnsmineraler overflødige, ifølge Sintef.

Studien er utført av Sintef for WWF – Verdens naturfond. WWF krever et internasjonalt moratorium mot utvinning av havbunnsmineraler, av hensyn til biomangfoldet.

Verdien av disse mineralene er usikker, ifølge en fersk studie fra forskere ved NHH og UiB. Akademikere beregner at leting blir så kostbart at den samlede verdien er negativ: verdien er om lag -10 mrd NOK. Industrien anslår at utvinning kan bli svært lønnsomt, med 25 mrd NOK i fortjeneste.

Salar de Uyuni, Bolivia. Saltsletten er verdens største, og inneholder halvparten av verdens kjente litiumforekomster. Foto: Danielle Pereira / Flickr (CC BY 2.0)
Salar de Uyuni, Bolivia. Saltsletten er verdens største, og inneholder halvparten av verdens kjente litiumforekomster. Foto: Danielle Pereira / Flickr (CC BY 2.0)
 

FLERE HISTORIER

Nils Klippenberg overleverer rapporten til Amund Vik, statssekretær i OED. Foto: Screenshot / DNV

Energi: Ny DNV-analyse: Europas gassbehov halveres

EU har snudd på en femøring: Gassbehovet vil falle fra 310 til 170 Gm3 i 2050, beregner DNV i deres årlige Energy Trans...

Les mer

Energi: Tyskland trekker seg fra «utdatert» fossilavtale

Tyskland trekker seg tirsdag fra Energy Charter Treaty, som beskytter fossile kraftselskaper.

Les mer