Arendalsuka: Arrangementer på scenen til UN Global Compact Norge – se alle arrangementer her

Endelig kan vi samles i Arendal for Arendalsuka, og på Torvet 1A blir det liv! Her kan du både se live og lese om alle arrangementene på scenen til UN Global Compact Norge under Arendalsuka 16.–20. august.

Her blir det arrangementer i regi av oss, Storebrand, Regnskogfondet, Grieg, Avinor, Wärtsilä, Freyr, Selmer, KPMG, Sopra Steria, C40, SINTEF, NTNU, Visolit, Energy Valley og mange flere. Hvordan ser fremtidens næringsliv ut, hvem jobber der, og hvordan kommer vi dit? Digitalisering, omstilling, bærekraft, klima, finans, sirkulærøkonomi og mye mer står på plakaten! Alle arrangementene finner du i programmet under.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til vår scene på Torvet 1A, og om du ikke skal til Arendalsuka i år, kan du se opptak av arrangementene her.

Mandag 16.08.21 – se alle arrangementene fra mandagen her:

Kl. 08:30-08:45:  Hva skjer på et kvarter med Fremtidens Næringsliv (livepodkast) (UN Global Compact Norge, Abelia)

Hva bør du få med deg av dagens arrangementer på Arendalsuka, innen temaene bærekraft, næringsliv og digitalisering? Programledere Kim Gabrielli og Øystein E. Søreide med gjester trekker frem det viktigste på plakaten.

 

Kl. 12:00-13:00:  200.000+ arbeidsplasser innen 2050 (UN Global Compact Norge)

Med oljeprisen IEA legger opp til i sin siste rapport, kan 90.000 arbeidsplasser i norsk petroleumssektor forsvinne innen 2030, men regjeringen beregner nesten halvering i samme tidsrom. Heldigvis er det gode utsikter for flere arbeidsplasser i grønne næringer enn de vi mister i olja. Hvem skal jobbe hvor, og hvordan sørger vi for å omstille og utdanne de vi trenger? Elisabeth Grieg, medeier i Grieg Gruppen, Terje Andersen, CEO i Morrow Batteries  og Valborg Lundegaard, CEO Aker Carbon Capture representerer ulike deler og aspekter av fremtidens næringsliv og skal delta i panelet.

 

Kl. 13:30-15:00:  Fra Berlevåg til Arktis – fremtidens grønne energiløsninger i nord (ZEEDS – Zero Emission Energy Distribution at Sea)

Med Berlevåg som utgangspunkt planlegger nå ledende norske industriaktører den første verdikjeden for grønn ammoniakk til bruk som drivstoff for skipsfarten og avsidesliggende kraftstasjoner. Prosjektet fokuserer også på leveranse av ren energi til Longyearbyen, Svalbard og andre destinasjoner i Arktis.

Hva må næringsliv og politikere gjøre for å skape ny grønn industriutvikling og forretningsmuligheter i Norge? Hvordan kan Norge ta en aktiv rolle i overgangen fra fossil til fornybar energi i Arktis og fra «kull til null» på Longyearbyen?

 

Kl. 15:30-17:00: Er det privat næringsliv som kommer til å redde naturen?(Storebrand)

Flere viktige FN-toppmøter arrangeres i høst. Hvordan vil en kommende naturavtale se ut, og hvordan kan finanssektoren bidra til å beskytte regnskogene? Hva må til under klimatoppmøtet i Glasgow?De siste årene har vi sett økende oppmerksomhet om naturrisiko fra privat sektor, særlig innen finanssektoren. Blant annet har Storebrand lagt press på både selskaper og myndigheter i Brasil for å stanse den økende avskoging i landet. En rekke store norske bedrifter som Equinor og Hydro driver virksomhet i Brasil. De har lovet å kutte egne utslipp og å støtte regnskogbevaring. Spørsmålet er hvordan de gjør det, og om de gjør nok, fort nok?

 

Kl. 18:30-19:15:  Omstillingsbarometeret 2021 – Livepodkast med Fremtidens Næringsliv (UN Global Compact Norge, Abelia)

Teknologi og digitalisering er avgjørende for det grønne skiftet. Abelia legger frem Omstillingsbarometeret 2021 denne dagen, og de ferske tallene viser at Norge taper terreng og svekkes i konkurransen mot andre land. Aktører som SINTEF, IBM og Aker Solutions kommer for å gå dypere inn i funnene, og fortelle hvordan vi kan snu trenden.

 

Tirsdag 17.08.21 – se tirsdagens arrangementer her: 

Kl. 08:00-10:00:  Topplederdebatten 2021 (UN Global Compact Norge, FutureBoards AS, Aftenposten) – På taket til Arendals Fossekompani

Fremtidens toppledelse – hvilken kompetanse, holdninger og verdier trenger vi i toppetasjene i norsk næringsliv?Hvorfor er ikke toppledere og styremedlemmer mer synlige i den offentlige debatten? Er klimapraten bare fine ord, eller bare grønnvasking på høyt nivå? Er bærekraft buzzord eller business? Hva skjer når gode intensjoner møter realitetene?

 

Kl. 08:30-09:30:  Bærekraftig flydrivstoff – Løsning for fossilfri luftfart og industriell mulighet for Norge? (Avinor)

SAS, Norwegian, Widerøe, NHO Luftfart, LO og Avinor står sammen bak en rapport om hvordan vi kan realisere de mulighetene som ligger i bærekraftig flydrivstoff til gode både for luftfarten og for norsk industri i form av produksjon og arbeidsplasser. Rapporten lanseres på dette seminaret. Sammen inviterer luftfartsbransjen til en diskusjon om hva som må til for å nå målet om å bli fossilfri innen 2050.

 

Kl. 10:30-11:30:  Stopp å gnåle start å måle (Sopra Steria, Equinor)

Enkeltindivider, stater og virksomheter har et felles eierskap til kloden vår, og alle har et ansvar for å begrense sitt klimaavtrykk – også virksomheter. Virksomhetene møter også stadig strenger forventninger og krav til rapportering om deres klimaavtrykk. Men hvordan går man frem for å måle en virksomhets klimaavtrykk? Og hvilke verktøy finnes?

 

Kl. 12:00-13.00:  Gjør offentlige bygg smarte og sunne (Airthings)

Bygninger står for ca 40% av det globale energiforbruket. Med datainnsikt om luftkvalitet og bruk av byggene, kan vi optimalisere energiforbruket og unngå unødvendig karbonavtrykk. Hvordan har norske kommuner tatt i bruk norskutviklet sensorteknologi i verdensklasse, og gjort sine formålsbygg smarte, sunne og bærekraftige?

 

Kl. 13:30-15:00:  Race to zero – kommuner midt i klimakampen (C40 Cities, Oslo kommune, Osloregionen, KS, WWF Norge, Zero)

Uten lokale klimaforpliktelser og lokal gjennomføringskraft i byer og kommuner, har verden ingen mulighet til å nå de globale klimamålene. I dette seminaret møter vi norske byer og kommuner som har sluttet seg til den globale klimakampanjen Race to Zero for å høre om deres ambisiøse og konkrete klimamålsetninger i forkant av COP26 i Glasgow.

 

Kl. 15:30-16:30:  Politikk, kapitalflyt eller lovkrav? Bærekraft i alle kanaler (Selmer AS, KPMG)

Alle snakker om bærekraft. Vi vil se på verktøykassen. Er bærekraft i ferd med å bli like mye juss som næringsliv og politikk? KPMG og Selmer vil sammen belyse hvor raskt endringene nå skjer. Hva er formålet med EUs Grønne Giv? Hvorfor er taksonomien mulighet for vekst og ikke bare en tvangstrøye? Hva er bærekraft mer enn klima og miljø – hva menes med sosiale forhold? Og hvilke krav stiller den nylig vedtatte åpenhetsloven – og hva har den med bærekraft å gjøre? Seansen starter med et lynkurs om 15 år med bærekraft, på ti minutter.

 

Kl. 17:30 – 18:30:  Snakker vi for mye om bærekraft? (UN Global Compact Norge)

I hvilken grad fører prat til handling – hvis ikke vi snakker om det, blir det da gjort noe? Hva har den offentlige samtalen og det store fokuset ført til frem til nå?  Er bærekraftsmålene egentlig en hemsko eller til hjelp? Blir det for lett og velger man for mange mål som egentlig er norske lovkrav, eller tilgjengeliggjør de informasjon på en måte man ikke har lyktes med før? Vi samler et knippe kloke hoder for å diskutere hvorvidt tonen i det offentlige ordskiftet får oss på rett vei, raskt nok.

 

 

Onsdag 18.08.21- se alle arrangementene fra onsdagen her:

Kl. 08:30-09:30:  Fornybar Framtid – Et grønt nordisk batteribelte! (Freyr,Rana utvikling)

Rimelig tilgang til fornybar energi og mineraler samt lang efaring fra prosess- og petroleumsindustri gir Norge og Norden særlige fortrinn i kampen om posisjoner i det globale batterimarkedet.

Norske FREYR skal bygge fem fabrikker i Mo i Rana og arbeider for å utvikle en nordisk verdikjede for produksjon av grønne batterier til el-biler, stasjonære energilagringssystemer og maritim industri. Med sentrale aktører i Norge, Sverige og Finland er Norden i ferd med å endre det industrielle landskapet i Europa. I Arendal inviterer de til frokostmøte om regionale, nasjonale og internasjonale perspektiver på en ny næring og en ny fornybar framtid.

 

Kl. 10:00-11:00:  Bærekraft – kun for de store, eller også for de små bedriftene? (UN Global Compact Norge)

Fokuset har lenge vært på å omstille de største selskapene. Mange bekker små gjør som kjent store elver og. Vil de samme verktøyene og virkemidlene fungere når stadig flere krav og forventninger møter de små og mellomstore bedriftene?

 

Kl. 12:00-13:00:  I kjølvannet av en krise: hva tar vi med oss fra pandemien? (SINTEF, NTNU)

Da pandemien traff Norge, oppsto det behov ingen hadde forutsett. En uoversiktlig situasjon tvang landets kommuner og sykehus til å samarbeide og samhandle. De måtte håndtere stor usikkerhet, påtrykk fra pasienter og deres pårørende, stort informasjonsbehov, omfattende smittevernstiltak, stort logistikkbehov (pasienter, utstyr og tester), og alle medarbeidere måtte organiseres til krig mot en usynlig fiende.

Fremst i denne krigen sto sykepleierne. Gjennom pandemien har sykepleierne erfart at digitale løsninger har gitt helt nye muligheter. Men har helsesektoren under ett i dag det de trenger i tilfelle en ny krise inntreffer? Hva kan resten av Norge lære av sykepleierne, og hvordan skal vi ta vare på de gode løsningene også etter pandemien?

 

Kl. 14:00-15:00:  Børs, bolig eller bankerott? Hva skjer med lommeboken din etter korona? (Storebrand)

Nordmenn er verdensmestere i å investere i bolig, men under pandemien har flere begynt med langsiktig sparing. Rentene har vært historisk lave, men nå skal de opp. Samtidig har risikoen for høy inflasjon økt, og bærekraft har blitt en enda tydeligere megatrend. Hvordan påvirker disse endringene lommeboken din, og hvordan bør de fremtidige generasjonene investere pengene sine?

 

Kl. 15:30-16:30:  Innovasjon i skyen – et lederansvar? (VISOLIT og DigitalNorway)

IT er ikke lenger en støttefunksjon, men en viktig del av virksomhetenes DNA. Hvordan kan små og mellomstore bedrifter og næringslivet ta i bruk innovasjonsmulighetene som finnes?

 

Kl. 17:00-18:00:  Energiomstilling: Slik skaper vi globale vinnere (Capgemini, Energy Valley)

For å nå nullutslippsambisjoner og skape grønne vinnere fra Norge er vi avhengig av å øke omstillingstakten og raskere klare å ta i bruk ny teknologi og innovasjoner. Store virksomheter er avhengige av innovasjonskraften i innovative oppstartselskaper, og oppstartselskapene er på sin side avhengig av store virksomheter for å teste og skalere sine produkter. Hva skal til for å bedre dette samarbeidet, og gjennom det legge til rette for raskere omstilling og nye eksportvinnere fra Norge? Hva er virkemiddelapparatets rolle? Er det bra nok eller trengs det omstilling her også?

 

 

FLERE HISTORIER

Bærekraftsnytt: Gjenvinning av oljeplattformer, havvind-jobber, og karbonfangst i USA

Norge kan få 50 000 nye jobber i havvind, ifølge ny rapport.

Les mer

Bærekraftsnytt: Endelig nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

Norge er i verdenstoppen på å nå bærekraftsmålene, men i bunnsjiktet når det gjelder effekt på andre lands evne til...

Les mer