Bærekraftsnytt

Milliarder til hydrogensatsing og karbonfri aluminium

Denne uken annonserte både Hydro og regjeringen at det skal satses stort i den grønne omstillingen fremover. Industrigiganten skal implementere ny teknologi og bli utslippsfrie i 2050 eller tidligere. Regjeringen på sin side satser én milliard på hydrogen.

– Verden trenger det grønne skiftet for å bekjempe klimaendringene. Dette er både vår største utfordring og vår største mulighet, sier konsernsjef i Hydro, Hilde Merete Aasheim til NRK.

Mandag la Hydro frem sin strategi for hvordan de skal netto-null innen 2050. Hovedingrediensen er en ny teknologi som ikke slipper ut klor eller karbon i produksjonen av aluminium.

Frem til nå har Hydro kun jobbet med denne teknologien på småskala-nivå, men innen tiåret er omme skal et pilotanlegg i industriell skala være på plass.

Samtidig skal selskapet investere i resirkulering av skrapmetall. I Høyanger i Sogn skal Hydro bygge det første anlegget for resirkulering av aluminium i stor skala.

Tilsammen skal Hydro investere milliarder i både karbonfri produksjon av aluminium og resirkulering de neste tiårene.

Åpner pengesekken for hydrogen

Tre hydrogenselskaper får tilsammen drøye én milliard kroner av regjeringen gjennom Enova. De tre er:

  • Yara Norge (283 millioner kroner)
  • Tizir Titanium and Iron (261 mill.)
  • Horisont Energi (482 mill.)

 

Likheten mellom de tre er at de alle er i overgangen fra å bruke fossilt brennstoff i viktige operasjoner til å bruke hydrogen. Yara mottar midler til grønn ammoniakk-prosjektet på Herøya, Tizir Titanium & Iron vil bruke hydrogen fremfor kull i produksjon av råjern, og og Horisont Energi lager ammoniakk med karbonfangst i Hammerfest.

– Veien mot nullutslippsframtida krever store klima- og industripolitiske grep. Regjeringen vil at Norge skal lykkes med å gripe mulighetene som ligger i det grønne skiftet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide til NRK.

Bærekraftsnytt blir podkast

I siste podkastepisode oppsummerte vi bærekraftsåret 2021 med Financial Times-journalist Robin Wigglesworth. Klimatoppmøtet i Glasgow og grønn omstilling i distriktene stod naturligvis på agendaen.

Hør episoden her, eller der du vanligvis lytter til podkast.

Dette er første utgave av bærekraftsnytt på podkast, som vil produseres månedlig fremover. 

 

 

FLERE HISTORIER