Morgendagens partiledere om fremtidens næringsliv

Fremtidens politikere debatterte fremtidens næringsliv da UN Global Compact Norge inviterte ungdomspartitoppene til debatt på Klimahuset.

Under Grønn digital Arendalsuke ble ungdomspartilederdebatten 11. august et av høydepunktene. Morgendagens partiledere diskuterte noen av temaene som har dominert den offentlige samtalen i det siste: strukturell rasisme, koronakrisen og bærekraftig omstilling.

Her kan du se noen av høydepunktene:

 

Debatten om fremtidens næringsliv ble naturlig nok sparket i gang med en debatt om Stortingets redningspakker i mars.

Spesielt pakken til olje- og leverandørindustrien ble gjenstand for kritikk. Unge Høyre rettet skytset mot Stortingets skatteletter, som moderpartiet gikk med på.

– Jeg mener at det Stortingsflertallet ble enig om i oljeskatteregimet, det var en dårlig løsning. Nå pøser vi ut haugevis av milliarder i skattelette til en bransje som muligens skal stå overfor lav etterspørsel lenge, sa Amalie Gunnufsen, sentralstyremedlem i Unge Høyre.

Samtidig mente FpUs Andreas Brännström at omstillingen må begynne med at det skal lønne seg å velge miljøvennlige alternativer, ikke straffe vanlige folk med statlig inngripen. Det falt ikke i god jord hos Grønn Ungdom.

– Det er interessant at dere vil bedrifter skal bære risikoen selv – dere var lynraske med å redde Norwegian, som har ført en ekstremt uansvarlig businesstrategi over mange år. Dere har også en veldig aktiv oljepolitikk, der er dere ikke uenig i at staten skal være med, sa Hulda Holtvedt i Grønn Ungdom.

– FpU har aldri sagt at vi støtter krisepakken til Norwegian, og vi ville nok ikke støttet den heller. Som du sier, de har satt seg i en veldig sårbar posisjon. Men vi må hjelpe de bedriftene som er lønnsomme, og det er olje- og gassindustrien, sa Brännström.

F.v.: Moderatorene Danat Tekie og Mathilde Vik Magnussen; UNGCN-direktør Kim Gabrielli; Amalie Gunnufsen (UH), Andreas Brännström (FpU), Astrid Hoem (AUF), Torleik Svelle (SUL), Alberte Tennøe Bekkhus (RU), Edel-Marie Haukland (KrFU), Synnøve Kronen Snyen (SU), Hulda Holtvedt (GU). Foto: Pernille Røe

Strukturell rasisme var et annet omstridt tema.

Unge Høyre uttalte at mange kommuner ikke gjør jobben sin når det kommer til norskopplæring, og at det er kommunene som må ta ansvar for å få bukt med rasisme.

– Jeg er helt enig i at vi må ha flere timer norskopplæring, men dere har jo kuttet den, svarte Rød Ungdoms Alberte Tennøe Bekkhus.

Fremskrittspartiets Ungdom mente at strukturell rasisme ikke eksisterer i Norge, og at det viktigste vi kan gjøre i kampen mot rasisme er bedre integrering av innvandrere. Der møtte FpU-eren motstand fra Sosialistisk Ungdom.

– Vi må kjenne samfunnets grense på hvor mange samfunnet klarer å absorbere. Jeg har troen på innvandrerne som kommer til Norge, og de fortjener den beste integreringen som verden har å tilby, sa FpUs Andreas Brännström.

– Men vi er nødt til å ta et oppgjør med rasismen nordmenn har! Det må vi kunne ha en debatt om, uten at man bare snakker om språkopplæring. Nordmenn er nødt til å snakke om sine egne holdninger, konstaterte Synnøve Kronen Snyen i Sosialistisk Ungdom.

Hele debatten kan du se her:

 

FLERE HISTORIER

Grønn digital Arendalsuke

Arendalsuka er avlyst, men debatten om grønn omstilling og verdiskaping er viktigere enn noen gang. Velkommen til Grønn digital Arendalsuke i Klimahuset på Tøyen i Oslo 10.-12. August. Se alle arrangementer i Grønn digital Arendalsuke, og meld deg på i kalenderen her.

Arendalsuka har vært en av de viktigste møteplassene der næringsliv og politikk har diskutert nye ideer for å akselerere det grønne skiftet. Avlysningen av årets Arendaluke etterlot et tomrom. Arendalsuka ville vært viktig for å finne gode løsninger for at gjenoppbyggingen etter Covid-19 bidrar til en kursendring i tråd med klima- og bærekraftsmålene. Derfor har Klimahuset ved Naturhistorisk Museum, Fo°tprint Consulting og UN Global Compact Norge gått sammen om å arrangere Grønn digital Arendalsuke med 15 viktige arrangementer, over tre dager, i det nye Klimahuset på Tøyen i august.

Les mer

Ekspertene om bærekraftig finans: –Vi trenger BlackRock hvert år

Klimakrisen og bærekraftsmålene byr på mange utfordringer, og krever store endringer i alle ledd. Men det byr også på mange muligheter. World Economic Forum anslår at det er 12 billioner USD i forretningsmuligheter i å nå bærekraftsmålene. Vi har spurt finanseksperter om hva de mener er de største investeringsmulighetene, og utfordringene når det kommer til finanssektoren og klimakrisen.

Martin Skancke har lang fartsstid i finansbransjen, både fra Finansdepartementet, som ansvarlig for oljefondets investeringsstrategi, som styreleder i Principles for Responsible Investment (PRI) og som leder av klimarisikoutvalget. Han mener det er mange investeringsmuligheter knyttet til energi spesielt:

–Vi kan vente oss en fullskala transformasjon av hele energisystemet, som vil ha innvirkning på alle industrier som bruker energi. Det vi vet om det nye energisystemet vi må ha, er at det blir et system med fornybar energi, som er mindre forutsigbart i mange tilfeller, og hvor det blir en mer ustabil energiforsyning. Dette betyr at vi både trenger mer infrastruktur, men også programvarer til å styre strømnettet, i en mer ustabil verden. Vi må sikre at vi har verktøyene for å styre etterspørselen og bedre matche etterspørselen til tilbudet av energi.

Christa Clapp er forsknigsdirektør på området klimafinans i CICERO, og er enig med Skancke i at det ligger gode investeringsmuligheter i IT:

Les mer