Ekspertene om bærekraftig finans: –Vi trenger BlackRock hvert år

Klimakrisen og bærekraftsmålene byr på mange utfordringer, og krever store endringer i alle ledd. Men det byr også på mange muligheter. World Economic Forum anslår at det er 12 billioner USD i forretningsmuligheter i å nå bærekraftsmålene. Vi har spurt finanseksperter om hva de mener er de største investeringsmulighetene, og utfordringene når det kommer til finanssektoren og klimakrisen.

Martin Skancke har lang fartsstid i finansbransjen, både fra Finansdepartementet, som ansvarlig for oljefondets investeringsstrategi, som styreleder i Principles for Responsible Investment (PRI) og som leder av klimarisikoutvalget. Han mener det er mange investeringsmuligheter knyttet til energi spesielt:

–Vi kan vente oss en fullskala transformasjon av hele energisystemet, som vil ha innvirkning på alle industrier som bruker energi. Det vi vet om det nye energisystemet vi må ha, er at det blir et system med fornybar energi, som er mindre forutsigbart i mange tilfeller, og hvor det blir en mer ustabil energiforsyning. Dette betyr at vi både trenger mer infrastruktur, men også programvarer til å styre strømnettet, i en mer ustabil verden. Vi må sikre at vi har verktøyene for å styre etterspørselen og bedre matche etterspørselen til tilbudet av energi.

Christa Clapp er forsknigsdirektør på området klimafinans i CICERO, og er enig med Skancke i at det ligger gode investeringsmuligheter i IT:


For å nå bærekraftsmålene må vi gjøre store investeringer. Det er beregnet av vi har et finansieringsgap i overkant av 7 billioner dollar årlig, det er det samme som BlackRock forvalter, så vi trenger BlackRock-mengden i bærekraftige investeringer hvert år.
–Jan Erik Saugestad.

– Jeg tror systemanalyse- og IT løsninger for å kunne bedre planlegge for de fysiske konsekvensene av klimaendringene ofte blir oversett som investeringsmuligheter i dette tilfellet. Slik som satellittsystemer som kan bidra til å forutse, slik at man er bedre rustet til ekstremhendelser. Det positive er at det er investeringsmuligheter i nesten alle sektorer, fordi vi trenger at alle sektorer nærmer seg nullutslipp.

Ifølge Jan Egil Saugestad, CEO i Storebrand Asset Management, fokuserer han og teamet på fire ulike områder når det kommer til bærekraftige investeringer:

–Det første er klima, både energiproduksjon og vann. Det andre er bærekraftige byer og infrastruktur. Det tredje er sirkulærøkonomi, søppelreduksjon og effektiv ressursbruk. Det siste er å bidra til at helsetjenester, finanstjenester og kommunikasjon er tilgjengelig i utviklingsland til en overkommelig pris.

BlackRock hvert år 

Det gjøres allerede mye bra, men finansieringsgapet er stort. Ifølge World Economic Forum trenger man 3% av det globale BNP for å lukke finansieringsgapet, og med det være nærmere å nå bærekraftsmålene innen fristen i 2030.

–For å nå bærekraftsmålene må vi gjøre store investeringer. Det er beregnet at vi har et finansieringsgap i overkant av 7 billioner dollar årlig, det er det samme som BlackRock forvalter, så vi trenger BlackRock-mengden i bærekraftige investeringer hvert år, sier Jan Erik Saugestad.

Investeringsmuligheter er en ting, men hvorfor er finanssektoren så viktig for å nå bærekraftsmålene?

–Jeg mener finans har en avgjørende rolle i markedsøkonomien. Det er finanssektoren som allokerer kapital, som er hjertet av markedsøkonomien. Et bærekraftig finansieringssystem vil hjelpe oss å allokere kapital til bærekraftige formål, sier Skancke.

 

Ikke finansbransjen alene som kan hjelpe oss å nå bærekraftsmålene 

Clapp enig med Saugestad og Skancke i at finans spiller en svært viktig rolle.

–Finanssektoren spiller en stor rolle i å øke bevisstheten og åpenhet om risiko i finansmarkedene. Men det er ikke finanssektoren alene som kan hjelpe oss å nå bærekraftsmålene. Når det kommer til klima trenger vi også sterk karbonprising og innstramming i klimapolitikken slik at vi har et godt grunnlag for å lokalisere risiko og prise de riktig i finanssektoren.

 

Ikke bare fryd og gammen 

At klimaendringene og bærekraftsmålene byr på mange muligheter, er klart, men det utgjør også en risiko for finanssektoren.“Stranded assets” eller skrotede aktiva er en av disse. Det er for eksempel utstyr eller ressurser som en gang hadde verdi eller ga avkastning, men som ikke gjør det på grunn av eksterne faktorer.

–Vi må sørge for at vi ikke investerer i aktiva som vi ikke trenger eller har behov for i en lavkarbonøkonomi, sier Martin Skancke.

–Mange peker på skrotede aktiva som en risiko. Hvis vi ikke lykkes med å bevege oss mot klimamålene, vil vi kanskje også oppleve et mer flyktig markedsmiljø, sier Skaugestad.

 

De fysiske forandringene klimaendringene fører til utgjør en risiko for det finansielle systemet.

–Ikke bare vil det påvirke forsikringsselskaper, men også selve kvaliteten på aktivaene i finanssektoren. Endringer knyttet til overgangen til lavkarbonøkonomi er vanskelige, sier Skancke.

 

–Klimaendringene utgjør både en overgansrisiko og en fysisk risiko. Man ser allerede konsekvenser av den globale oppvarmingen på mer enn 1 grad som vi allerede har forårsaket i atmosfæren. Det tar både form som ekstremhendelser, men også som mer regn på regnværsdager og overflod i kloakksystemer. Når det kommer til overgangsrisiko så går det saktere med overgangen enn det bør gjøre, men vi kan forvente innstramming i klimapolitikk og karbonprising, spesielt i EU som er et av de mest avanserte eksemplene på økende karbonpriser, avslutter Clapp.

 

Retning 2030 

Vi har ti år igjen før vi skal ha nådd de 17 bærekraftsmålene. At finanssektoren spiller en viktig rolle har vi fått med oss, men hva blir viktig fremover?

–Jeg tror det er veldig viktig med bevisstgjøring i finansmiljøet, rundt den kritiske rollen de kan ha i å adressere disse utfordringene. De har både et ansvar for, og interesse av å sørge for at klimarisikovurderinger er en del av investeringsbeslutninger, sier Skancke.

–Vi må adressere risiko, men fokusere mer på mulighetene. Økonomier må transformeres for å nå bærekraftsmålene. Vi må bruke mindre tid på retningslinjer og prat, og mer tid på konkret handling, avslutter Skaugestad.

Det er ikke noe tvil om at næringslivet er en viktig del av løsningen- og må ta ansvar for å nå bærekraftsmålene. Finansnæringen har en spesiell rolle, i og med at alle endringene vil koste mye penger. Ekspertene mener at mulighetene for sektoren er mange, men at det også er risiko forbundet med bærekraftig finans. Finansieringsgapet er fortsatt veldig stort, og det er på høy tid at alle stepper up gamet. Som den sjefen for den engelske sentralbanken, Mark Carney sa før jul; “Firms ignoring climate crisis will go bankrupt”.

FLERE HISTORIER

Åtte eksempler på at bærekraft = businessmuligheter

Mange tror at i å nå bærekraftsmålene ligger det mange ofre i form av økonomisk tap, mindre ressursbruk, sparebluss o...

Les mer

Fremtidens næringsliv 

Både forbrukerne, finansaktørene og myndighetene krever nå et næringsliv som gjør bærekraft til business og klima ti...

Les mer