Bærekraftsnytt

Nytt hydrogensenter i Agder og karbonfangstanlegg får nytt liv

Kristiansand og Agder kan bli en av Norges største hydrogenknutepunkter i fremtiden. Greenstat, Everfuel og flere andre samarbeidspartnere har inngått en avtale om å både etablere produksjonsanlegg og distribusjonssenter for grønt hydrogen i regionen.

Norske Greensat og danske Everfuel ekspanderer sitt samarbeid og skal sammen med Elkem og Glencore Nikkelverk etablere et knutepunkt for hydrogen med både produksjon og distribusjon i Kristiansand.  

Målet er å bygge ut hydrogennettverket tilstrekkelig nok til å “gjøre grønt hydrogen kommersielt tilgjengelig ved å etablere robuste verdikjeder fra produksjon til sluttbruker” heter det i en felles pressemelding. 

– Regional utvikling er avgjørende for å få tilstrekkelig fart på implementeringen av hydrogen over hele Norge, sier Jacob Krogsgaard, CEO i Everfuel i meldingen. 

– Vi ser frem til at vi i fellesskap skal utvikle robuste og konkurransedyktige løsninger slik at hydrogen blir tilgjengeliggjort for et stadig voksende marked, legger Vegard Frihammer til, administrerende direktør i Greenstat. 

Anlegget vil være klart for fullskalaproduksjon i 2027. Kapasiteten vil da være opp mot 60 MW energi fra grønt hydrogen. Distribusjonsanlegget skal tilrettelegges for behovene til maritim sektor, bygg- og anleggsbransjen, lastebiler og busser. 

300 millioner mer til karbonfangst 

Onsdag vedtok bystyret i Oslo at karbonfangstanlegget på Klemetsrud skal få ytterligere 300 millioner kroner fra staten.  

Det var lenge usikkert om prosjektet skulle få nok finansiering til å kunne gjennomføres, men for noen uker siden kom redningen. En av forutsetningene for redningen var dog at staten skulle gi mer støtte. Det er nå på plass.  

– Vi har fått bekreftet tre viktige forutsetninger fra regjeringen: De før nevnte 3 milliarder kronene, 300 millioner kroner (i ekstra driftsstøtte, red.anm.) og ti år, sa byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, Victoria Marie Evensen (Ap), ifølge E24.  

Arbeidet for å bygge anlegget starter høsten 2022, og vil etter planen være i full drift fra 2026. 400.000 tonn CO₂ i året – det årlige utslippet fra 200.000 biler – vil da kunne fanges opp før det slippes ut i atmosfæren. 

Hvordan kan innvandrere hjelpes inn i arbeidslivet? 

I denne ukens podkastepisode møter vi Maria Muller og Trond Bynes som begge er med i Røde Kors Bærum sitt mentorprogram. Dette initiativet er laget for at innvandrere som Muller skal lettere komme seg inn på arbeidsmarkedet ved hjelp av mentorer som Bynes. Hans oppfordring til arbeidsigvere er klar: 

– Strekk dere litt lenger! Dette er en kjemperessurs som vi ikke utnytter godt nok.  

Hør hele episoden her, eller der du vanligvis hører på podkast. 

 

FLERE HISTORIER

Bærekraftsnytt: FNs siste klimarapport og grønne skipskorridorer

Mandag kom FNs klimapanel med sin tredje og foreløpig siste delrapport på klimaet. Den går i hovedsak på hva som må t...

Les mer

Bærekraftsnytt: Bruk og kast-modellen for tekstiler skal ut, og laks får ny type fôr

EU-kommisjonen kom denne uken med sin første sirkulærøkonomipakke, som legger frem en strategi for hvordan dagligdagse...

Les mer

Foto: Fortum Varme Oslo

Bærekraftsnytt: Karbonfangstanlegg reddet og havvind-ambisjonene bør tidobles

Det grønne lyset for karbonfangst-prosjektet på Klemetsrud i Oslo er tent. Etter at kommunen og Fortum Varme ikke fikk s...

Les mer