Klima og miljø

Oljefondet ber selskapene ha netto null utslipp i 2050

Tirsdag publiserte Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Oljefondet (SPU), en ny handlingsplan for klima frem til 2025. NBIM setter også mål om netto nullutslipp innen 2050 for alle selskapene i porteføljen.

I dag har bare ti prosent av selskapene fondet investerer i, slike netto null-mål. Fondet har eierskap i om lag 9000 selskaper i 70 land, og er verdens største statlige investeringsfond. 70 prosent av utslippene fra disse 9000 kommer fra kun 174 selskaper.

NBIM-sjef Nicolai Tangen og direktør for eierskap og etterlevelse, Carine Smith Ihenacho, understreker at de vil åpne for å selge seg ut av selskaper med høy klimarisiko og uten klimaplaner, der aktiv eierskapsutøvelse ikke gir resultater – men kun som en siste utvei.

 

FLERE HISTORIER

Energi: Lobbyfusjon: Norwea og Energi Norge blir Fornybar Norge

Vindkraftorganisasjonen Norwea og NHO-foreningen Energi Norge vedtok tirsdag å slå seg sammen. Med det blir det NHO-fore...

Les mer

Likestilling og mangfold: Langt unna kjønnsbalanse i næringslivet 

I dag ble CORE Topplederbarometer 2022 lansert. Siden 2016 har barometeret kartlagt tall fra de 200 største bedriftene ...

Les mer