Bærekraftsnytt

Ustabil verdensøkonomi gir muligheter for raskere grønn omstilling

EU bestemte denne uken at unionen skal fase ut russisk gass. Det gir utslag for Norge, som igjen kan satse sterkere på nye næringer som er en del av det grønne skiftet. Samtidig skal en ny eksportreform som vil omstille hele Norges økonomi.

Russlands invasjon av Ukraina har allerede fått flere konsekvenser for den grønne omstillingen.  

EU vil fase ut russisk gass frem mot 2030 med planen REPowerEU, som Europakommisjonen la frem tirsdag denne uken. Tre mekanismer skal redusere behovet for russisk gass med 2/3 innen utgangen av året: gass skal erstattes i oppvarming og kraftproduksjon; biogass skal skaleres opp raskere; og gassimporten skal spres over flere leverandører. 

– Vi kan rett og slett ikke stole på en leverandør som eksplisitt truer oss, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.  

Det er godt nytt for både klimaet og norsk petroleumseksport. I år kan statens netto kontantstrøm fra eksporten seksdoble seg – fra estimatet på 272 millioner til 1750 millioner kroner, skriver DN. Dersom prognosen slår til, blir statens inntekter fra olje og gass større enn et helt statsbudsjett.  

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide kalte situasjonen «absurd», og ønsker at mange av milliardene går til grønn omstilling. 

– Det er forferdelig for verden, men isolert sett for den norske økonomien er dette vinn-vinn, sa Eide til DN. 

Han mener EU-initiativet dermed kan akselerere omstillingen med fem år.  

– Hvis du er opptatt av å øke handlingsrommet i norsk økonomi, at den grønne omstillingen skal gå fort, at vi skal skape nye arbeidsplasser, så er dette en god situasjon for oss. Men det er en grusom situasjon for alle. Vi kan ikke bare si «hurra», vi må ta medansvar, la statsråden til. 

Men samtidig kan Norge øke gasseksporten til Europa med opptil 25 prosent, skriver Upstream.  

Strengere klimakrav til statseide selskaper og ny eksportreform

Travel uke for næringsminister Vestre

– Staten som eier skal være tøffere på klima, sa næringsminister Jan Christian Vestre til NTB onsdag denne uken.

Dette kommer fordi kun et fåtall av de totalt 70 selskapene staten har eierskap i har satt forpliktende og vitenskapelige klimamål, også kjent som «Science based targets». Departementet er i gang med å lage en ny stortingsmelding, og i denne vil klimaspørsmål spille en større rolle enn før.

– Mange selskaper er kommet langt på klimatiltak, men mitt budskap er at selskaper der staten er eier, må forberede seg på å ta betydelige klimaskritt, understreker Vestre.

Staten eier verdier for mer enn 1.000 milliarder kroner i 70 selskaper. Selskaper hvor staten er eier, slapp ifølge eierrapporten ut 355 millioner tonn C02 i 2020, i følge E24.

Dagen etterpå la Vestre frem en eksportreform ved navn «Hele Norge eksporter». Målet med denne er å øke fokuset og satsningen på nye næringer som vil bidra til det grønne skiftet.

– Regjeringen har som mål å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Dette er helt avgjørende for den grønne omstillingen, samt for å skape flere jobber, kutte klimagassutslippene og styrke verdiskapingen, sa næringsministeren i en pressemelding.

En prat med to av Norges fremste tech-kvinner

I denne ukens podkast snakker Abelia-sjef Øystein E. Søreide med Maja-Stina Ekstedt fra SvalSat og Marianne Melhoos i Webstep. De ble nylig kåret til å være an av de 50 fremste tech-kvinnene i Norge. 

– Vi har kommunisert teknologi på guttas premisser. Det har vært veldig mye fokus på hardware og specs. Hvis vi heller hadde hatt større fokus på hva slags verdi vi kan skape med teknologi; hva kan vi løse med det? Hva trenger vi teknologien til? Da tror jeg flere hadde fått øynene opp for teknologi, sier Melhoos i podkasten.

Det trengs flere kvinner i IT-bransjen. Kvinneandelen innen IT er på beskjedne 29 prosent, og halvparten av norske bedrifter mangler IT-kompetanse.

Hør episoden her, eller der du vanligvis lytter til podkast.

 

FLERE HISTORIER

Bærekraftsnytt: Klimarapport, plastavtale og tilskudd til EU-taksonomien

Rapporten fra FNs klimapanel har naturligvis fått mye oppmerksomhet denne uken. Et av hovedpoengene er at vi må gjøre m...

Les mer

Bærekraftsnytt: Topptung appell for vindkraft og Norge knytter sterkere EU-bånd

Fem av Norges største næringslivstopper krever en helhetlig, langsiktig og rask plan for fornybar energiutbygging. Selsk...

Les mer

Topplederne møtte næringsministeren: – Still mer krav til oss!

Topplederne for noen av Norges største selskaper, NHO og Rederiforbundet satte fokus på tempo i den bærekraftige omstil...

Les mer