Likestilling og mangfold

Vil utvide kjønnskvotering til mer enn 15 000 styrer

I dag er det under 300 ASA-selskaper som er pålagt kjønnsbalanse i styrerommet. Nå vil Regjeringen utvide kravet om 40 % representasjon av hvert kjønn til mellom 15 000–20 000 selskaper.

Lovforslaget sendes nå på høring til 13. mars.

Skjerpede krav kan omfatte mellom 15 000–25 000 selskaper, ifølge næringsministeren.

Regjeringen foreslår altså at kvoteringskravet skal utvides fra dagens 200–250 ASA-selskaper – i hovedsak børsnoterte. Hvis forslaget vedtas vil loven også omfatte styrene i aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, stiftelser, boligbyggelag og samvirkeforetak.

Regjeringen ønsker innspill om hvilke selskaper som skal omfattes – om grensen skal gå ved 20, 30 eller 50 årsverk, og om terskelen for drifts- og finansinntekter skal være enten 50, 70 eller 100 millioner kroner.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen sier at dette ikke er en ny rapporteringsbyrde som pålegges selskapene.

– Man må bare finne de dyktige folka som skal bekle vervene, sier hun.

Elisabeth Grieg, styreleder i Grieg-gruppens holdingselskap Grieg Maturitas, mener dette ikke vil ramme næringslivet negativt.

– Det er de i næringslivet som har et problem. De går glipp av fantastisk kompetanse fordi de ikke klarer å finne en måte å gjøre dette mer likestilt på. Jeg synes rett og slett at det er ganske trist at det skal være så krevende [å øke kjønnsbalansen].

 

FLERE HISTORIER

Nils Klippenberg overleverer rapporten til Amund Vik, statssekretær i OED. Foto: Screenshot / DNV

Energi: Ny DNV-analyse: Europas gassbehov halveres

EU har snudd på en femøring: Gassbehovet vil falle fra 310 til 170 Gm3 i 2050, beregner DNV i deres årlige Energy Trans...

Les mer

Norge i omstilling: – Dette er en potensiell gamechanger

I august 2022 ble et datterselskap opprettet av Veidekke Entreprenør AS, nemlig Veidekke Sirkulær AS. Selskapet er oppre...

Les mer