Norge i omstilling: – Dette er en potensiell gamechanger

I august 2022 ble et datterselskap opprettet av Veidekke Entreprenør AS, nemlig Veidekke Sirkulær AS. Selskapet er opprettet med hensikt å fremme innovasjon med fokus på bærekraft, identifisere investeringer som støtter opp under klimavennlige løsninger og sikre at Veidekke er konkurransedyktige i et marked drevet av det grønne skiftet. 

– Det er viktig for oss for å sende et tydelig signal ut i markedet at vi setter bærekraft og sirkularitet på dagsorden, sier daglig leder i Veidekke Sirkulær AS, Erik Nilsen.

Egen virksomhet: Tester ut før konsernet blir sirkulært

Det er ulike grunner til at store selskaper oppretter datterselskaper som dedikeres til spesifikt arbeid. For Veidekke var hensikten klar. 

– For oss er hovedverdien av å opprette et eget selskap å fortelle omverden og våre kunder at vi satser på bærekraft, forteller Nilsen.

Erik Nilsen, daglig leder i Veidekke Sirkulær AS. Foto: Marthe S. Færden

Veidekke Sirkulær AS er etablert for å håndtere pågående sirkulære prosjekter og initiere nye klimaløsninger i bygg- og anleggsbransjen. De ønsker å opplyse markedet om kvalitetene som revet knust betong har, og at materialgjenvinning og sirkularitet er viktig. 

– Vi mener at det er bærekraft, og det handler om å ta vare på de ressursene vår generasjon har samtidig som vi sikrer våre fremtidige generasjoner, sier han.

Også Lars Erik Lund, konserndirektør for strategi og bærekraft i Veidekke AS, mener det er positive verdier ved opprettelsen av Veidekke Sirkulær AS.

– Det er en klok idé å gjøre dette om til en egen virksomhet, rett og slett fordi vi ønsker å teste dette ut i én del av virksomheten, før vi kan implementere det i større deler av Veidekke, sier Lund. 

Han forklarer at de ønsker å se om teknologien de har fungerer og for å sikre at det kan gjennomføres før man implementerer det i hele organisasjonen. Dette er årsaken til at mange deler av Veidekke jobber med innovative og klimavennlige løsninger.

– Bærekraft er en del av hvordan vi opererer vår virksomhet, forteller Lund.

Tøff konkurranse

Første prosjekt ut for Veidekke Sirkulær AS er et prosjekt innenfor betong hvor man erstatter jomfruelig tilslag med revet knust betong; sirkulært tilslag.

– Dette er sirkulær økonomi i praksis, sier Nilsen

Han forteller at for dem er det viktig å levere på kvalitet, pris og kompetanse.

Verden kan muligens stå overfor ressursknapphet, og da må man få mer ut av de ressursene man allerede har i bruk. Det er her sirkularitet er et viktig skritt i riktig retning. 

– Det helt naturlig at andre store seriøse entreprenører følger etter i forhold til dette med sirkularitet.

Nytt hovedkontor på Ulven

Tidligere har Veidekke utført et pilotprosjekt på Ulven i Oslo, hvor de i størrelse av en enebolig har brukt resirkulert tilslag.

– Vi har fått tilfredsstillende resultater på testene, forteller Nilsen. 

Dette testprosjektet er revet og tatt bort, men på grunn av de gode resultatene har Veidekke besluttet at når hovedkontoret skal bygges, skal alt jomfruelig tilslag til betongen erstattes med resirkulert tilslag.

– Vi håper at dette kan være med å skape nye innovative løsninger innenfor betong, men også på sikt innenfor andre materialer.

Nilsen beskriver prosjektet deres som en “gamechanger”.

– Dette med sirkulær betong er vi først ute med å få til. Vi mener at dette er en potensiell gamechanger for markedet, sier Nilsen.

Bærekraft på agendaen

Veidekke skal ta en aktiv rolle for å gjennomføre det grønne skiftet og skjerpet i 2021 målene for konsernets klimautslipp. Konsernets utslipp skal halveres innen 2030, mens netto null klimagassutslipp skal oppnås for hele verdikjeden innen 2045. I tillegg til å redusere negativ påvirkning på klima og miljø skal det skapes merverdi gjennom egen innovasjon og nært samspill med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere.

– Verden må gå i den retningen som vi har valgt å gå. Og Veidekke Sirkulær AS er et resultat av dette, legger Lund til. 

Lars Erik Lund, konserndirektør for strategi og bærekraft i Veidekke AS. Foto: Veidekke.

Han har store ønsker og ambisjoner for fremtiden til Veidekke. 

– Mine ambisjoner er at vi faktisk har en aktiv og reell rolle i det grønne skiftet. Vi har en viktig rolle i å hjelpe samfunnet over i et grønt skifte, sier Lund.

Nilsen mener Veidekke har et samfunnsansvar som de må ta på seg for å bidra i klimakrisen. Han ønsker at Veidekke Sirkulær AS skal være en bidragsyter for å nå klimamålene som Veidekke som konsern har satt. 

– For oss handler det om å ivareta de pågående prosjektene vi har samtidig som vi må evne å finne løsninger for nye produkter og andre sirkulære løsninger, sier Nilsen.

Han mener at fremtiden er lys.

– Bærekraft har kommet på dagsorden, og det har kommet for å bli, og det har kommet for alle. Vi anser ikke det som å være et valg, forteller Nilsen.

 

FLERE HISTORIER

Havbruk: Åpner for gruvedrift på havbunnen

Torsdag sendte Regjeringen konsekvensutredning for utvinning av havbunnsmineraler på høring.

Les mer

Statsminister Jonas Gahr Støre la ned grunnsteinen som markerte byggestart på Morrows batterifabrikk mandag. Foto: Siva.

Energi: Byggestart for norsk batterifabrikk

Batterifabrikken som Morrow og Siva bygger i Arendal ble påbegynt mandag, da statsminister Jonas Gahr Støre la ned grunn...

Les mer