EPISODE 31: Asperger som konkurransefortrinn

Mange med Asperger syndrom er ofte høyt utdannet, men er likevel i Nav-systemet, og får ikke brukt kompetansen sin i en relevant jobb.

Konsulentselskapet Unicus ansetter bare mennesker med Asperger, og pleier å si nei til lønnstilskuddene Nav kan tilby – de ansatte er ofte altfor kompetente til at det trengs.

– Vi tar bare de som har falt utenfor, istedenfor å hente inn en med Asperger som fungerer bra i en annen jobb. Vi får ofte tilbud om lønnstilskudd for de enkelte konsulentene, og da pleier vi å si nei. Vi ansetter konsulentene fordi de er flinke, de leverer verdi til kundene våre, og da trenger vi ikke sponsing fra Nav, sier daglig leder i Unicus, Christian Ursin-Holm.

Tilrettelegging på arbeidsplassen trenger ikke være så komplisert, mener han. Slike mennesker er store ressurser, selv om de er i Nav-systemet og har vanskeligheter med å få en jobb.

Jan Kristian Haugland har doktorgrad i matematikk fra Oxford, og jobber som konsulent i Unicus, utleid til Statnett.

– På prosjektet han jobber med er det ekstremt komplekse algoritmer. Det handler om å justere ubalanser i kraftnettet når forbruket varierer, sier Olav Resser i Statnett.

Når ubalansene skal justeres, må Statnet utløse kraftreserver. Det er kostbart.

– Hvis vi klarer å predikere hvordan de ubalansene oppstår, og få de ned, er det flerfoldige millioner kroner vi kan spare. Det er nesten ikke mulig å få tak i den kompetansen andre steder.

Hør hele episoden her, eller der du hører podkast:

 

FLERE EPISODER

Perspektiver på perspektivmeldingen

Finansminister Jan Tore Sanner la nylig frem Perspektivmeldingen, som løfter blikket fra medienes dagsorden til en horisont 40 år frem i tid. Hva er egentlig status for norsk økonomi i 2060?

Les mer

Livslang omstilling

Omstillingen samfunnet står overfor, handler ikke bare om en karbonavhengig økonomi: Arbeidstakere må omstille seg oftere, mener Ole Erik Almlid og Christian Pedersen.

Les mer