EPISODE 31: Asperger som konkurransefortrinn

Mange med Asperger syndrom er ofte høyt utdannet, men er likevel i Nav-systemet, og får ikke brukt kompetansen sin i en relevant jobb.

Konsulentselskapet Unicus ansetter bare mennesker med Asperger, og pleier å si nei til lønnstilskuddene Nav kan tilby – de ansatte er ofte altfor kompetente til at det trengs.

– Vi tar bare de som har falt utenfor, istedenfor å hente inn en med Asperger som fungerer bra i en annen jobb. Vi får ofte tilbud om lønnstilskudd for de enkelte konsulentene, og da pleier vi å si nei. Vi ansetter konsulentene fordi de er flinke, de leverer verdi til kundene våre, og da trenger vi ikke sponsing fra Nav, sier daglig leder i Unicus, Christian Ursin-Holm.

Tilrettelegging på arbeidsplassen trenger ikke være så komplisert, mener han. Slike mennesker er store ressurser, selv om de er i Nav-systemet og har vanskeligheter med å få en jobb.

Jan Kristian Haugland har doktorgrad i matematikk fra Oxford, og jobber som konsulent i Unicus, utleid til Statnett.

– På prosjektet han jobber med er det ekstremt komplekse algoritmer. Det handler om å justere ubalanser i kraftnettet når forbruket varierer, sier Olav Resser i Statnett.

Når ubalansene skal justeres, må Statnet utløse kraftreserver. Det er kostbart.

– Hvis vi klarer å predikere hvordan de ubalansene oppstår, og få de ned, er det flerfoldige millioner kroner vi kan spare. Det er nesten ikke mulig å få tak i den kompetansen andre steder.

Hør hele episoden her, eller der du hører podkast:

 

FLERE EPISODER

Perspektiver på perspektivmeldingen

Finansminister Jan Tore Sanner la nylig frem Perspektivmeldingen, som løfter blikket fra medienes dagsorden til en horiso...

Les mer

Livslang omstilling

Omstillingen samfunnet står overfor, handler ikke bare om en karbonavhengig økonomi: Arbeidstakere må omstille seg ofte...

Les mer