EPISODE 32: Maritim omstilling

https://shows.acast.com/fremtidensnaeringsliv/episodes/mjs-og-jensen-maritim-omstilling

Norsk skipsfart binder sammen verden, og sjøfartsnasjonen Norge har omfattende grønne prosjekter – må vi krysse verdenshav med seil igjen?

Skipsfarten er en av bransjene hvor Norge kan ha et fortrinn i fremtidens næringsliv.

– Vi er jo en stormakt innenfor det maritime området. Det er viktig å bruke den posisjonen for å påvirke rammebetingelsene i tiden fremover.

Det sier Narve Mjøs, som leder Grønt skipsfartsprogram i DNV. Gjennom programmet har de satt til livs en rekke omfattende pilotprosjekter for skipsfart i Norge.

Også internasjonalt må utslippene ned. Men det er ikke så enkelt, forteller Øistein Jensen i Odfjell.

– Det er ingen kommersielt tilgjengelige løsninger til store skip som krysser Atlanterhavet. Hvis vi skulle brukt batteri på noen av våre båter måtte vi hatt tre andre skip bare for å taue batteriene til den første båten. Hydrogen tar veldig stor plass, og det ville ikke vært plass til last. Det er ingen veldig enkle løsninger.

Siden vikingtiden har norsk skipsfart bundet sammen verden. Igjen kan seil være en kandidat. Hvordan ser skipsfarten ut i fremtiden?

Lytt til episoden her, eller i din podkast-spiller:

 

FLERE EPISODER

Asperger som konkurransefortrinn

Mange med Asperger syndrom er ofte høyt utdannet, men er likevel i Nav-systemet, og får ikke brukt kompetansen sin i en ...

Les mer

Perspektiver på perspektivmeldingen

Finansminister Jan Tore Sanner la nylig frem Perspektivmeldingen, som løfter blikket fra medienes dagsorden til en horiso...

Les mer