EPISODE 13: Masterplan for fremtidsindustriene

Klar tale i Energy Transition Outlook-rapporten: Norge klarer bare 23 prosent utslippskutt innen 2030.

https://shows.acast.com/fremtidensnaeringsliv/episodes/alvik-og-klippenberg

DNV GLs nye rapport viser at vi ikke når utslippsmålene, og Sverre Alvik (DNV GL) og Nils Klippenberg (Norsk Industri) forklarer hvordan vi kan løse den politiske floken.

DNV GLs nye Energy Transition Outlook-rapport viser at Norges utslipp vil reduseres med 23 prosent innen 2030 med dagens politikk, sammenliknet med 1990-nivå. Målet er 50 prosent – helst 55.

– Når det gjelder utslippsreduksjon gjør faktisk Norge det litt bedre enn snittet, og det skulle egentlig bare mangle, sier Sverre Alvik, og fortsetter:

– I motsetning til nesten alle andre land har vi null utslipp fra kraftproduksjon, og i praksis null utslipp fra bygninger. Da har vi tre andre store sektorer igjen: olje og gass, industri og transport. Her mangler vi så mye på å nå de målene at de må ha store inngripende tiltak hvis vi skal få til 2030-målene våre.

Hør hele episoden her, eller der du lytter til podkast. Husk å abonnere om du vil være sikker på å få med deg fremtidige episoder!

 

FLERE EPISODER

Bærekraft som drivkraft – bærekraftsministeren møter bærekraftsdesigneren

Nikolai Astrup og Runa Klock viser hvordan man kan se helheten i bærekraftsarbeidet.

Les mer

tveitdal+osmundsen bilde

Renewable revolution: Industry, innovation and infrastructure

Financing the green shift requires the same cooperative effort that we have seen in the handling of the pandemic, accordin...

Les mer